Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Honorering av valgte verv (H)

Statlige høgskoler og kunsthøgskoler.

7. april 2003 ble det inngått en avtale mellom UFD, Forskerforbundet og øvrige berørte organisasjoner om honorering av valgte verv ved de statlige høgskolene og kunsthøgskolene.

Avtalen er reforhandlet høsten 2008. 27. oktober og 18. november 2008 ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Kunnskapsdepartementet og berørte organisasjoner vedrørende reforhandling av avtale om honorering av valgte verv ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene.

Partene er enige om at godtgjøring av vervet som rektor gis et kronetillegg, i tillegg til lønn i faglig stilling.

Rektor gis følgende tillegg:

Institusjonskategori Beløp
Små høgskoler 100 000 kr
Mellomstore høgskoler 160 000 kr
Store høgskoler 230 000 kr

Det overlates til partene lokalt å ta stilling til prinsipper for kompensasjon for øvrige verv.

Avtalen gjøres gjeldende fra og med 01.08.2008 og gjelder videre for ett år om gangen.