Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Godtgjørelse for sensur

Særavtalen om godtgjøring for sensur ble senest stadfestet ved nemndskjennelse av 25.03.1999.

Denne avtalen gjelder sensur ved annen virksomhet enn der sensoren er tilsatt. Det foreligger således ingen tjenesteplikt til å utføre denne sensuren. Honoraret beregnes etter den såkalte C-tabellen (1950 timer per år), og det er institusjonen som etter drøftinger med de tillitsvalgte, avgjør størrelsen på medgått tid til sensur.

Sensorer som er høgskolelektorer eller amanuenser og sensorer som er førsteamanuenser eller førstelektorer skal lønnes etter timesatsen for førsteamanuenser. Høgskoledosenter og professorer skal lønnes etter timesatsen for professorer.

Rundskriv F-065-99
Godtgjøring til sensorer ved universiteter, vitenskapelige og statlige høgskoler

Viser til
Rundskriv F-140-90 (pdf)
Regler om fastsetting av godtgjøring til sensorer ved universiteter og høgskoler