Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Særavtaler

Sentrale særavtaler av betydning for Forskerforbundets medlemmer.

Omstilling

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten (SPH 9.22)

Fleksitid

Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten (SPH 9.15)

Godtgjøring – verv m.m.

Avtale om honorering av valgte verv ved universiteter og høyskoler
(ny avtale fra 01.08.13) 

Særavtale om godtgjøring til sensorer ved universiteter, vitenskapelige og statlige høgskoler
(nemndskjennelse av 25.03.1999) 

Reiser (Statens reiseregulativ)

Innenlands

Særavtale for reiser innenlands for statens regning
(gjeldende fra 1. januar 2017)

Utenlands

Særavtale for reiser utenlands for statens regning
(gjeldende fra 1. januar 2016)

Endring av tjenestested

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested mv. (SPH 9.7)

Flyttegodtgjørelse

Særavtale om flyttegodtgjørelse (SPH 9.8)

Opphold på Svalbard og i arktiske strøk

Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk (SPH 9.9)

Etter- og videreutdanning

Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. (SPH 9.11)

Skatteavtale

Skatteavtalen mellom Norge og USA

Toktavtaler

Avtale om godtgjørelse m.v. på tokt (SPH 9.5)

Feltavtaler

Retningslinjer for feltarbeid i staten (SPH 10.26)

Deltakelse i internasjonale operasjoner

Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner (Forsvarsdepartementet)

Den tidligere særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår ved universitet og høgskoler (bortfalt fra 1. august 2007)

Tillitsvalgte finner informasjon om denne prosessen på Tillitsvalgtportalen

  • Del denne siden: