Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Særavtaler

Sentrale særavtaler av betydning for Forskerforbundets medlemmer.

Omstilling

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten (SPH 9.22)
(gjeldende fra 22. juni 2018 – 31. desember 2021)

Fleksitid

Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten (SPH 9.15)
(gjeldende fra 1. mars 2021 – 31. desember 2022)

Tilleggsprotokoll til særavtale om fleksibel arbeidstid i staten (fleksitidsavtalen) (27.08.21)
(opphevelse av kjernetiden, gjelder til og med 31. desember 2021)

Godtgjøring – verv m.m.

Avtale om honorering av valgte verv ved universiteter og høyskoler
(gjeldende fra 01.08.13) 

Særavtale om godtgjøring til sensorer ved universiteter, vitenskapelige og statlige høgskoler
(nemndskjennelse av 25.03.1999) 

Reiser (Statens reiseregulativ)

Innenlands

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands (SPH 9.2)
(gjeldende fra 1. juni 2020 – 31. desember 2021)

Utenlands

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge (SPH 9.3)
(gjeldende fra 1. juni 2020 – 31. desember 2021)

Endring av tjenestested

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested (SPH 9.7)
(gjeldende fra 1. januar 2021 – 31. desember 2022)

Flyttegodtgjørelse

Særavtale om dekning av flyttekostnader (SPH 9.8)
(gjeldende fra 1. januar 2020 – 31. desember 2021)

Opphold på Svalbard og i arktiske strøk

Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk (SPH 9.9)
(gjeldende fra 1. januar 2020 – 31. desember 2021)

Etter- og videreutdanning

Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. (SPH 9.11)
(gjeldende fra 1. januar 2020 – 31. desember 2021)

Skatteavtale

Skatteavtalen mellom Norge og USA

Toktavtaler

Særavtale om godtgjørelse m.v. på tokt (SPH 9.5)
(gjeldende fra 1. januar 2021 – 31. desember 2022)

Feltavtaler

Retningslinjer for feltarbeid i staten (SPH 10.25)

Deltakelse i internasjonale operasjoner

Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner (Forsvarsdepartementet)

 

Den tidligere særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår ved universitet og høgskoler (bortfalt fra 1. august 2007)

UTFYLLENDE INFORMASJON FOR TILLITSVALGTE

  • Del denne siden: