Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Særavtaler

Sentrale særavtaler av betydning for Forskerforbundets medlemmer.

Omstilling

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten (SPH 9.22)

Fleksitid

Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten (SPH 9.15)

Godtgjøring – verv m.m.

Avtale om honorering av valgte verv ved universiteter og høyskoler
(ny avtale fra 01.08.13) 

Særavtale om godtgjøring til sensorer ved universiteter, vitenskapelige og statlige høgskoler
(nemndskjennelse av 25.03.1999) 

Reiser (Statens reiseregulativ)

Innenlands

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands (SPH 9.2)
(gjeldende fra 22. juni 2018)

Utenlands

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge (SPH 9.3)
(gjeldende fra 22. juni 2018)

Endring av tjenestested

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested (SPH 9.7)

Flyttegodtgjørelse

Særavtale om dekning av flyttekostnader (SPH 9.8)

Opphold på Svalbard og i arktiske strøk

Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk (SPH 9.9)

Etter- og videreutdanning

Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. (SPH 9.11)

Skatteavtale

Skatteavtalen mellom Norge og USA

Toktavtaler

Avtale om godtgjørelse m.v. på tokt (SPH 9.5)

Feltavtaler

Retningslinjer for feltarbeid i staten (SPH 10.25)

Deltakelse i internasjonale operasjoner

Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner (Forsvarsdepartementet)

Den tidligere særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår ved universitet og høgskoler (bortfalt fra 1. august 2007)

Tillitsvalgte finner informasjon om denne prosessen på Tillitsvalgtportalen

  • Del denne siden: