Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Særavtaler

Sentrale særavtaler av betydning for Forskerforbundets medlemmer.

Omstilling

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten (SPH 9.22)
(gjeldende fra 1. januar 2023 – 31. desember 2025)

Fleksitid

Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten (SPH 9.15)
(gjeldende fra 1. mars 2023 – 31. desember 2024)

Godtgjøring – verv m.m.

Avtale om honorering av valgte verv ved universiteter og høyskoler
(gjeldende fra 01.08.2013) 

Særavtale om godtgjøring til sensorer ved universiteter, vitenskapelige og statlige høgskoler
(nemndskjennelse av 25.03.1999) 

Reiser (Statens reiseregulativ)

Innenlands

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands (SPH 9.2)
(gjeldende fra 1. januar 2022 – 31. desember 2024)

Utenlands

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge (SPH 9.3)
(gjeldende fra 1. januar 2022 – 31. desember 2024)

Endring av tjenestested

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested (SPH 9.7)
(gjeldende fra 1. januar 2023 – 31. desember 2025)

Flyttekostnader

Særavtale om dekning av flyttekostnader (SPH 9.8)
(gjeldende fra 1. januar 2023 – 31. desember 2024)

Opphold på Svalbard og i arktiske strøk

Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk (SPH 9.9)
(gjeldende fra 1. januar 2022 – 31. desember 2024)

Etter- og videreutdanning

Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. (SPH 9.11)
(gjeldende fra 1. januar 2020 – 31. desember 2023)

Skatteavtale

Skatteavtalen mellom Norge og USA

Toktavtale

Særavtale om godtgjørelse m.v. på tokt (SPH 9.5)
(gjeldende fra 1. januar 2023 – 31. desember 2024)

Feltavtale

Retningslinjer for feltarbeid i staten (SPH 10.25)

Deltakelse i internasjonale operasjoner

Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner (Forsvarsdepartementet) (gjeldende fra 1. januar 2022 – 31. desember 2023)

 

Den tidligere særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår ved universitet og høgskoler (bortfalt fra 1. august 2007)

UTFYLLENDE INFORMASJON FOR TILLITSVALGTE

  • Del denne siden: