Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Opprykksreglement

Stillingsstruktur, reglement for opprykk til vitenskapelige stillinger, retningslinjer for ansettelse.

Generelt

Om opprykksordninger (Universitets- og høgskolerådet)

Ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (KD 09.02.06, sist endret 12.09.18, trådte i kraft 01.09.19)

In English: Regulations concerning appointment and promotion to teaching and research posts (09.18 changes not yet incorporated)

Informasjonsskriv om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk (pdf) (KD 16.09.19)

Tidligere endringer i forskriften

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk (pdf) (KD 31.08.15)

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk – §2.1 Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra stilling som førsteamanuensis eller høyskoledosent til stilling som professor. (KD 23.07.10)

Veiledninger og retningslinjer

Veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til dosent etter kompetanse (UHR 02.07.07)

Veiledning for deg som vil søke om opprykk til førstelektor (UHR 07.11.07)

Veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til førstelektor etter kompetanse (UHR 15.12.06)

Reglement for opprykk til stilling som førstebibliotekar (pdf) (KUF 01.02.95)

Lønnsplassering og opprykk

Det er opp til den enkelte institusjon å fastsette lønnsplassering for tilsatte som får personlig opprykk til professor etter kompetanse. Ved opprykk til stillinger som førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar skal de som får opprykk sikres minst to lønnstrinn over tidligere lønnsplassering.

Se forøvrig vår guide til lønnsheving.

Postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent, spesialistkandidat

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat
(KD 31.01.06, endret 01.02.18)

In English: Regulations concerning terms and conditions of employment for the posts of postdoktor (post-doctoral research fellow), stipendiat (research fellow), vitenskapelig assistent (research assistant) and spesialistkandidat (resident) (pdf)

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (KD 24.03.15)

Professor 1404 (faglig ledelse)

Retningslinjer for bruk av stillingskode 1404 professor (pdf)
(AAD 14.12.00)

Forsker

Reglement for opprykk til forsker 1109 i statlige virksomheter (SPH kap 10.3.1)

Regler for opprykk til forsker kode 1183 (SPH kap 10.3.2)

  • Del denne siden: