Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Verktøykasse

Hjelpemidler og oppslagsverk for medlemmer og tillitsvalgte.

Bokhyller

Lønnsramme, overheng, glidning? Disponibel ramme og datotillegg. Hva betyr egentlig disse uttrykkene – og hvorfor får du ikke et lønnstillegg på 3 % etter et lønnsoppgjør med ei ramme på 3 %?

I denne korte filmen får du en innføring i den nordiske modellen i åtte punkter.

Sentrale særavtaler av betydning for Forskerforbundets medlemmer.

Sentrale lover og forskrifter som regulerer arbeidsvilkårene for Forskerforbundets medlemmer.

Stillingsstruktur, reglement for opprykk til vitenskapelige stillinger, retningslinjer for ansettelse.

Regler for ansettelse i staten og i privat virksomhet.

Regler for fortrinnsrett til stillinger i stat, kommune og privat sektor.

Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljøet, arbeidsgivers plikter. Arbeidstilsynet, verneombud, arbeidsmiljøutvalg.

Partene i arbeidslivet dvs. arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen har inngått en avtale – IA-avtalen – om å gjøre det norske arbeidslivet mer inkluderende.

  • Del denne siden: