Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Verktøykasse

Hjelpemidler og oppslagsverk for medlemmer og tillitsvalgte.

Bokhyller

Forklaring av de mest brukte uttrykkene i forbindelse med tariffoppgjør.

Sentrale særavtaler av betydning for Forskerforbundets medlemmer.

Sentrale lover og forskrifter som regulerer arbeidsvilkårene for Forskerforbundets medlemmer.

Stillingsstruktur, reglement for opprykk til vitenskapelige stillinger, retningslinjer for ansettelse.

Det er ulike regler for ansettelser i staten og i privat virksomhet. Ansettelse i staten preges av regelstyrte prosesser i motsetning til ansettelse i privat sektor.

Regler for fortrinnsrett til stillinger i stat, kommune og privat sektor.

Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljøet, arbeidsgivers plikter. Arbeidstilsynet, verneombud, arbeidsmiljøutvalg.

Partene i arbeidslivet dvs. arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og regjeringen har inngått en avtale – IA-avtalen – om å gjøre det norske arbeidslivet mer inkluderende.

  • Del denne siden: