Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Postdoktorinstitusjonen

Postdoktorordningen ble innført i Norge på 1980-tallet gjennom Forskningsrådet. Det var først i 1998 at institusjonene selv fikk anledning til å opprette egne postdoktorstillinger. Dette har ført til en betydelig vekst i antallet.

Utgangspunktet for innføringen av postdoktorstillingen var et ønske om en stilling som kunne ivareta behovet for videre kvalifisering og fungere som en ventestilling i påvente av ledige faste vitenskapelige stillinger. I tillegg anså man ordningen som et virkemiddel for å styrke kvaliteten på forskningen, kvinneandelen i vitenskapelige toppstillinger, mobiliteten mellom forskningsmiljøene og internasjonaliseringen av forskningen.

Hovedformålet med postdoktorordningen var å bedre rekrutteringen til faglige toppstillinger (Rundskriv F-087-98; St. meld. nr. 35 for 2001–2002). Det var ikke en intensjon å skape et ytterligere midlertidig ledd mellom doktorgrad og fast førstestilling, men å kunne tilby en ventestilling for "dyktige doktorgradskandidater" innen fagfelt med erstatningsbehov, men uten ledige faste stillinger (St. meld. nr. 28 for 1988–89).

  • Del denne siden: