Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Rammeplan for førskolelærerutdanning

(08.01.10) Forskerforbundets uttalelse om utkast til endring av rammeplan for førskolelærerutdanning.

Les høringsbrevet fra KD

Kunnskapsdepartementet
PB 8119 Dep
0032 Oslo

Deres ref: 200904799/JMB Vår ref:12751 Vår dato: 08.01.2010

Høringsuttalelse - utkast til endring av rammeplan for førskolelærerutdanning

Vi viser til brev av 27.10.09 med utkast til endring av rammeplan for førskolelærerutdanning.

Forskerforbundet støtter departementets vurdering og har forøvrig ingen kommentarer til de foreslåtte endringene.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder  

Sigrid Lem
generalsekretær