Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Endring av forskrift for allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen

(07.01.09) Forskerforbundets uttalelse om forslag til endring av forskrift for allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen.

Les høringsutkastet

Det vises til brev av 20.11.2008 med utkast til endring av forskrift for allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen.

Forskerforbundet har vurdert forslaget i høringsbrevet om å endre bestemmelsen i §8 om overgangsregler for de som ønsker å gå opp til eksamen etter tidligere rammeplaner. Forskerforbundet er enig i de vurderinger departementet legger til grunn for forslaget og har ingen innvendinger til den foreslåtte endringen.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
leder  

Sigrid Lem
generalsekretær