Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2009

Arkiv – høringsuttalelser fra Forskerforbundet – 2009.

Diskrimineringslovutvalget (NOU 2009:14)

(02.12.09) Forskerforbundets kommentarer til Unio om Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, NOU 2009:14 Et helhetlig diskrimineringsvern.

Akademisk frihet for forskere

(02.12.09) Forskerforbundets kommentarer til representantforslag fra Trine Skei Grande og Borghild Tenden (V) om akademisk frihet for forskere.

Bibliotekmeldingen (St.meld. 23, 2008-2009)

(25.05.09) Forskerforbundets kommentarer til St. meld. nr. 23 (2008-2009) "Bibliotek – kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid" og St.meld. nr. 24 (2008-2009) "Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv".

Norsk Vitenskapsindeks (NVI)

(06.02.09) Forskerforbundets uttalelse om forslag om en felles database for vitenskapelig publisering – Norsk Vitenskapsindeks (NVI).