Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Endring i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning

(07.01.08) Forskerforbundets uttalelse om utkast til endring i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning.

Les høringsnotatet fra KD

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Deres ref: 200703846-/hpg Vår ref:  Vår dato: 07.01.2008

HØRING - UTKAST TIL ENDRING I FORSKRIFT OM BEHANDLING AV ETIKK OG REDELIGHET I FORSKNING

Det vises til brev av 07.12.2007 vedr utkast til endring i forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning.

Forskerforbundet har vurdert forslaget i høringsbrevet om å endre bestemmelsen om når de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk er beslutningsdyktige. Forskerforbundet er enig i de vurderinger departementet legger til grunn for forslaget og har ingen innvendinger til den foreslåtte endringen.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
Leder

Kari Kjenndalen
Generalsekretær

Gjenpart til:  
Norges forskningsråd
Unio
Universitets- og høgskolerådet