Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Endring i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte

(08.08.06) Forskerforbundets uttalelse om endring av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2006-2007.

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo

Deres ref:  Vår ref: 2006/721 Vår dato: 08.08.2006

Høring: Forskrift om endring av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2006-2007

Forskerforbundet viser til Kunnskapsdepartementets brev av 28. juni 2006 hvor forskriften om endring av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2006-2007 sendes på alminnelig høring. Forskerforbundet har ingen innvendinger til høringsutkastet.

Med hilsen

Sigrid Lem
Assisterende generalsekretær

Bjørn T. Berg
Rådgiver

Kopi: Unio