Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2005

Arkiv – høringsuttalelser fra Forskerforbundet – 2005.

NOKUT - forskrift om akkreditering

(24.11.05) Forskerforbundets høringsuttalelse til NOKUTs forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studietilbud og kriterier for akkreditering av institusjoner.

Forskrift om egenbetaling

(14.11.05) Forskerforbundets kommentarer til utkast til forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler.

Bestemmelser om midlertidig ansettelse i UH-loven

(14.10.05) Forskerforbundets svar på henvendelse fra Utdannings- og forskningsdepartementet om vurdering av behovet for egne bestemmelser om midlertidige ansettelser og åremål i lov om universiteter og høyskoler.

Digitale læringsressurser

(22.02.05) Forskerforbundets høringsuttalelse til Strategier for digitale læringsressurser for grunnopplæringen, universitets- og høyskolesektoren og voksnes læring.

Blå-grønn matallianse

(31.01.05) Forskerforbundets høringsuttalelse til rapporten "Samlet innsats - ny struktur". Innstilling fra Styringsgruppen for Den blå-grønne matalliansen.