Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ryssdal-utvalget (NOU 2003:25)

(30.01.04) Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler (Ryssdal-utvalgets innstilling)

Forskerforbundet gir i sin høringsuttalelse til Ryssdal-utvalgets innstilling støtte til mindretallets syn når det gjelder institusjonenes tiknytningsform. Forskerforbundet mener at høyere utdanning er et offentlig ansvar, og at staten og politiske myndigheter har et overordnet ansvar for sektoren. Dette ivaretas best ved at de statlige universitetene og høgskolene fortsetter som forvaltningsorgan med lovfestede fullmakter.

Forskerforbundet tar derfor sterk avstand fra flertallets forslag og støtter mindretallets forslag om tilknytningsform. Etter forbundets mening vil forvaltningsorgan med lovfestede fullmakter gi institusjonene den nødvendige frihet og fleksibilitet samtidig som staten og politiske myndigheter beholder et overordnet ansvar for sektoren.

Les uttalelsen (pdf)
Ryssdal-utvalgets innstilling
Lenkesamling - Ryssdal-utvalget