Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2004

Arkiv – høringsuttalelser fra Forskerforbundet – 2004.

Spesielle opptakskrav til grunnutdanninger

(20.09.04) Forskerforbundets høringsuttalelse til forslag om endringer i forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler § 8 Spesielle opptakskrav.

Oppfølging av Stortingsmelding nr. 11

(10.08.04) Forskerforbundets høringsuttalelse til Oppfølging av Stortingsmelding nr. 11 (2000-2001) om forholdet mellom embetsverket, departementenes politiske ledelse og andre samfunnsaktører.

Pensjonskommisjonen (NOU 2004:1)

(26.04.04) Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 2004:1 Modernisert folketrygd. Bærekraftig pensjon for framtida (Pensjonskommisjonen).

Ryssdal-utvalget (NOU 2003:25)

(30.01.04) Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler (Ryssdal-utvalgets innstilling)