Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2000

Arkiv – høringsuttalelser fra Forskerforbundet – 2000.

Mjøs-utvalget (NOU 2000:14)

(02.10.00) Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 2000:14 "Frihet med ansvar - om høgre utdanning og forskning i Norge" (Mjøs-utvalgets innstilling).

Arkiv, bibliotek, museum (St.meld.22, 1999-00)

(13.06.00) Forskerforbundets høringsuttalelse til St.meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving. Om arkiv, bibliotek og museum i ei IKT-tid og om bygningsmessige rammevilkår på kulturområdet.

Berg-utvalget (NOU 2000:5)

(09.06.00) Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 2000:5 Mellom barken og veden. Om fagskoleutdanninger (Berg-utvalget).

Hervik-utvalget (NOU 2000:7)

(15.05.00) Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 2000:7 "Ny giv for nyskaping - Vurdering av tiltak for økt FoU i næringslivet" (Hervik-utvalgets innstilling).

Sentre for fremragende forskning

(10.04.00) Forskerforbundets høringsuttalelse til Forskningsrådets utredning om en norsk ordning med sentre for fremragende forskning.