Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Tidsregistrering og "særlig uavhengig stilling"

Forskerforbundets hovedstyre sier et klart nei til innføring av tidsregistrering for vitenskapelig personale i universitets- og høyskolesektoren.

Hovedstyrets vedtak (sak 88/09, 8. oktober 2009):

Forskerforbundet sier nei til tidsregistrering

Forskerforbundets hovedstyre sier et klart nei til innføring av tidsregistrering for vitenskapelig personale i universitets- og høyskolesektoren.
– Jeg er glad for at vårt hovedstyre har inntatt et så klart standspunkt i denne saken, sier Forskerforbundets leder Bjarne Hodne. Vedtaket var enstemmig.

Forskerforbundet mener at de eksisterende registreringssystemer i sektoren gir god nok dokumentasjon av det arbeidet som utføres.
– Det som er viktigst for Forskerforbundet framover er å arbeide for flere faste stillinger og en betydelig bedring av lønns- og arbeidsbetingelsene i sektoren, sier Hodne.

Hovedstyrets vedtak:

"Forskerforbundet går imot innføring av tidsregistrering for vitenskapelig personale i universitets- og høyskolesektoren. Forskerforbundet viser til at det allerede finnes omfattende registrering av undervisning gjennom undervisningsregnskap/arbeidsplaner og forskning via rapporteringssystemer for forskningspublisering (Frida og Forskdok). Dette er god nok dokumentasjon på utført arbeid.

Forskerforbundet vil arbeide for en individuell rett og plikt til lik fordeling av arbeidstiden til forskning og undervisning (50-50) for alle professorer og 1. amanuenser i universitets- og høyskolesektoren. Eksisterende registreringssystemer, som undervisningsregnskap/arbeidsplaner, skal være god nok dokumentasjon til å utløse overtidsbetaling.

Forskerforbundet vil arbeide for at det omfattende merarbeidet som gjøres av vitenskapelig ansatte må føre til flere faste stillinger og en betydelig bedre grunnlønn slik at det blir mulig å rekruttere dyktige medarbeidere til sektoren."

Bruk av bestemmelsen "Særlig uavhengig stilling"

Hovedstyret fattet følgende vedtak om bruken av bestemmelsen "særlig uavhengig stilling" for vitenskapelig ansatte: (sak 55/10, 9.-10. juni 2010):

"Lokale arbeidsgivere har kategorisert store grupper vitenskapelig ansatte som innehavere av særlig uavhengig stilling for å unngå innføring av tidsregistrering.

Forskerforbundet vil bestride arbeidsgivers rett til ensidig å gjøre dette. Forskerforbundets standpunkt er at den form for tidsregistrering som gjøres per i dag i form av arbeidsplaner, undervisningsregnskap, publiserings-/formidlingsregnskap og lignende er tilstrekkelig for å dokumentere arbeidstid. Forskerforbundet vil iverksette en dialog med våre lokale tillitsvalgte for å sikre at det ikke skjer en omgjøring av arbeidskontraktene.

Forskerforbundet arbeider for å få gjennomslag for Hovedstyrets vedtak mot tidsregistrering (sak 88/09) ved å følge opp saken overfor departementene og Riksrevisjonen."

  • Del denne siden: