Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2022

Statsbudsjett for 2022. Lenker til budsjettdokumentene, kommentarer og innspill fra Forskerforbundet.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2022 (Meld. St. 1, 2021–2022)

(Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2022 (Meld. St. 1, 2021–2022))

Revidert nasjonalbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem torsdag 12. mai 2022.

Stortingets behandling

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (17.06.22)
Notat til Finanskomiteen (19.05.22)
Forskerforbundet: Kritisk til viking-kutt (12.05.22)
Forskerforbundet: Svært bekymret for mulige forskningskutt (12.05.22)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022 Prop. 115 S (2021–2022) (12.05.22)
Revidert nasjonalbudsjett 2022 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2022

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022 tirsdag 12. oktober.
Regjeringen Støre la frem sine endringsforslag i form av et tilleggsnummer til statsbudsjettet mandag 8. november.
Statsbudsjettet for 2022 ble endelig vedtatt i Stortinget 21. desember 2021.

Stortingets behandling

Vedtatt budsjett for 2022 (Blå bok, pdf)

Innst. 12 S (2021–2022) fra Utdannings- og forskningskomiteen (13.12.21)
Innst. 8 S (2021–2022) fra Næringskomiteen
(10.12.21)
Innst. 11 S (2021–2022) fra Helse- og omsorgskomiteen (09.12.21)
Innst. 14 S (2021–2022) fra Familie- og kulturkomiteen (07.12.21)

Budsjettavtale mellom regjeringspartiene og SV (29.11.21)

Finanskomiteens innstilling om statsbudsjettet for 2022 (29.11.21)

Budsjetthøringer på Stortinget

Forskerforbundet har levert innspill og deltatt på høringer om statsbudsjettet med flere av Stortingets fagkomiteer.

Notat til Helse- og omsorgskomiteen (25.10.21)
Notat til Familie- og kulturkomiteen
(22.10.21)
Notat til Utdannings- og forskningskomiteen (21.10.21)
Notat til Næringskomiteen (21.10.21)

Kommentarer fra Forskerforbundet

Tredje svake forskningsbudsjett denne høsten: – Stortinget evner ikke å prioritere forskning (30.11.21)
– Svært skuffende med nye kutt i UH-sektoren (08.11.21)
Forskningsløft for museene satt på vent (13.10.21)
Sparebluss for forskningsinstitutter (12.10.21)
– Universiteter og høyskoler er budsjettapere
(12.10.21)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2022 – NIFU Innsikt 15-2021 (24.11.21)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2022 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 20. desember 2021 (Blått hefte) (21.12.21)
KD: Prop. 1 S (2021–2022) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (12.10.21)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2022 for universiteter og høyskoler (Blått hefte) (12.10.21)

Statsbudsjettet for 2022 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2022 (15.12.20)

  • Del denne siden: