Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2021

Statsbudsjett for 2021. Lenker til budsjettdokumentene, kommentarer og innspill fra Forskerforbundet.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2021 (Meld. St. 1, 2020–2021)

(Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2021 (Meld. St. 1, 2020–2021))

Revidert nasjonalbudsjett for 2021

Revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble lagt frem tirsdag 11. mai.

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (18.06.21)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 Prop. 195 S (2020–2021) (11.05.21)
Revidert nasjonalbudsjett 2021 (Regjeringens budsjettsider)
Forskerforbundet: Ingen penger til de unge forskerne (11.05.21)

Statsbudsjettet for 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ble lagt frem onsdag 7. oktober. Statsbudsjettet for 2021 ble endelig vedtatt i Stortinget 19. desember 2020.

Stortingets behandling

Vedtatt budsjett for 2021 (Blå bok, pdf)

Innst. 8 S (2020–2021) fra Næringskomiteen (12.12.20)
Innst. 12 S (2020–2021) fra Utdannings- og forskningskomiteen (08.12.20)
Innst. 11 S (2020–2021) fra Helse- og omsorgskomiteen (10.12.20)
Innst. 14 S (2020–2021) fra Familie- og kulturkomiteen (10.12.20)

Budsjettavtale mellom regjeringspartiene og Frp (01.12.20)

Finanskomiteens innstilling om statsbudsjettet for 2021 (27.11.20)

Samleside: Stortingets budsjettbehandling

Budsjetthøringer på Stortinget

Forskerforbundet har levert innspill og deltatt på høringer om statsbudsjettet med flere av Stortingets fagkomiteer.

Notat til Helse- og omsorgskomiteen (21.10.20)
Notat til Utdannings- og forskningskomiteen (15.10.20)
Notat til Familie- og kulturkomiteen (15.10.20)
Notat til Næringskomiteen (13.10.20)

Kommentarer fra Forskerforbundet

Mer til snus, mindre til forskning: – En håpløs prioritering (02.12.20)
Må satse på forskning og utdanning (02.11.20)
Frykter for kvaliteten på lærerutdanningen (22.10.20)
Krever mer penger til forskningsinstituttene (16.10.20)
Positiv forskningsvekst, men nye ostehøvelkutt rammer forskerne (07.10.20)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2021 – NIFU Innsikt 2020:11 (24.11.20)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2021 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 14. desember 2020 (Blått hefte) (15.12.20)
KD: Prop. 1 S (2020–2021) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (07.10.20)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2021 for universiteter og høyskoler (Blått hefte) (07.10.20)

Statsbudsjettet for 2021 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

– Må prioritere forskning og utdanning (05.10.20)
Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2021 (19.12.19)

  • Del denne siden: