Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2020

Statsbudsjett for 2020. Lenker til budsjettdokumentene, kommentarer og innspill fra Forskerforbundet.

Illustrasjon: Statsbudsjettet 2020 (regjeringen.no)

(Illustrasjon: Statsbudsjettet 2020 (regjeringen.no))

Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (19.06.20)
Gjennomgang av revidert nasjonalbudsjett for 2020
(14.05.20)
Forskerforbundet: – Ville prioritert annerledes (12.05.20)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020 Prop. 117 S (2019–2020) (12.05.20)
Revidert nasjonalbudsjett 2020 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2020

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt frem mandag 7. oktober.
Statsbudsjettet for 2020 ble endelig vedtatt i Stortinget 13. desember 2019.

Stortingets behandling

Vedtatt budsjett for 2020 (Blå bok, pdf)
Samleside for Stortingets budsjettbehandling

Innst. 8 S (2019–2020) fra Næringskomiteen (28.11.19)
Innst. 12 S (2019–2020) fra Utdannings- og forskningskomiteen (28.11.19)
Innst. 11 S (2019–2020) fra Helse- og omsorgskomiteen (02.12.19)
Innst. 14 S (2019–2020) fra Familie- og kulturkomiteen (03.12.19)

Kommentarer fra Forskerforbundet

Video: Guro har tre ting å si til årets statsbudsjett
I denne videoen snakker Guro om våre tre viktigste krav til statsbudsjettet for 2020: Sats på forskning, ingen flere ostehøvelkutt og vi trenger en forskermelding. (18.10.19)

Budsjetthøringer på Stortinget

Nettsak: Ba Stortinget legge vekk ostehøvelen og satse på forskning (21.10.19)
Forskerforbundet har levert innspill og deltatt på høringer om statsbudsjettet med fire av Stortingets fagkomiteer. Høringene foregikk i uke 42/43.

Notat til Utdannings- og forskningskomiteen (10.10.19)
Notat til Helse- og omsorgskomiteen (10.10.19)
Notat til Næringskomiteen (10.10.19)
Notat til Familie- og kulturkomiteen (16.10.19)

Våre første reaksjoner på budsjettet

Nettsak: – Nedprioriterer forskning i budsjettet (07.10.19)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2020 – NIFU Innsikt 2019:19 (13.11.19)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2020 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 6. desember 2019 (Blått hefte) (06.12.19)
KD: Prop. 1 S (2019–2020) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (07.10.19)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2020 for universiteter og høyskoler (Blått hefte) (07.10.19)

Statsbudsjettet for 2020 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundet: Vil ha slutt på kutt (03.10.19)
Forskerforbundets budsjettinnspill i forkant av regjeringens budsjettkonferanse (12.03.19)
Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2020 (17.12.18)

  • Del denne siden: