Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2019

Statsbudsjett for 2019. Lenker til budsjettdokumentene, kommentarer og innspill fra Forskerforbundet.

Illustrasjon: Statsbudsjettet 2019

(Illustrasjon: Statsbudsjettet 2019)

Revidert nasjonalbudsjett for 2019

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (21.06.19)
Forskerforbundet: – Viktig tilleggsbevilgning til Veterinærinstituttet (14.05.19)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019 Prop. 114 S (2018–2019) (14.05.19)
Revidert nasjonalbudsjett 2019 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2019

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ble lagt frem mandag 8. oktober 2018. Regjeringspartiene og KrF kom til enighet om en budsjettavtale 20. november 2018. Statsbudsjettet for 2019 ble endelig vedtatt i Stortinget 19. desember 2018.

Stortingets budsjettbehandling

Vedtatt budsjett for 2019 (Blå bok, pdf)
Samleside for Stortingets budsjettbehandling

Innst. 8 S (2018–2019) fra Næringskomiteen (04.12.18)
Innst. 14 S (2018–2019) fra Familie- og kulturkomiteen (04.12.18)
Innst. 12 S (20182019) fra Utdannings- og forskningskomiteen (05.12.18)

Budsjettavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti (20.11.18) / pdf

Kommentarer fra Forskerforbundet

Forskerforbundet deltok på høringer om statsbudsjettet med to av Stortingets fagkomiteer: Familie- og kulturkomiteen 18.10 og Utdannings- og forskningskomiteen 23.10. I tillegg leverte vi et skriftlig innspill til Næringskomiteen, som hadde budsjetthøring 16.10.

Notat til Næringskomiteen (12.10.18)
Notat til Familie- og kulturkomiteen (16.10.18)
Notat til Utdannings- og forskningskomiteen (18.10.18)

Passerer én milliard i UH-kutt (08.10.18)
Uakseptabelt kutt i NIBIO (10.10.18)
Vant universitetene budsjettkampen? Debattinnlegg i Khrono (11.10.18)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2019 – NIFU Innsikt nr. 5-2018 (08.11.18)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2019 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 12. desember 2018 (Blått hefte) (19.12.18)

KD: Budsjettdokumenter og pressemeldinger (samleside) (08.10.18)

KD: Prop. 1 S (2018–2019) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (08.10.18)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2019 for universiteter og høyskoler (Blått hefte) (08.10.18)

Statsbudsjettet for 2019 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2019 (01.11.17)

  • Del denne siden: