Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2018

Statsbudsjett for 2018. Lenker til budsjettdokumentene, kommentarer og innspill fra Forskerforbundet.

Illustrasjon: Statsbudsjettet 2018

(Illustrasjon: Statsbudsjettet 2018)

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (15.06.18)
Avtale mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF om revidert nasjonalbudsjett 2018 (pdf) (31.05.18)
Fjerner moms på digitale tidsskrift (15.05.18)
Revidert nasjonalbudsjett 2018 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2018

Stortingets budsjettbehandling

Statsbudsjettet for 2018 ble endelig vedtatt i Stortinget 20. desember 2017.

Vedtatt budsjett for 2018 (Blå bok, pdf)
Statsbudsjettet 2018 – Stortingets behandling

Samleside for Stortingets budsjettbehandling

Budsjettavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti (22.11.17) / pdf

Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2018

Tar fra basis for å gi til basis (23.11.17)

Forskerforbundet deltok på høringer om statsbudsjettet med tre av Stortingets fagkomiteer: Næringskomiteen 26.10, Utdannings- og forskningskomiteen 1.11 og Familie- og kulturkomiteen 2.11.

Notat til Næringskomiteen (26.10.17)
Notat til Utdannings- og forskningskomiteen (25.10.17)
Notat til Familie- og kulturkomiteen (25.10.17)

Pressemelding fra Forskerforbundet

Kutter i kvaliteten på forskning og undervisning (12.10.17)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2018 – NIFU-rapport 29/2017 (06.11.17)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2018 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 19. desember 2017 (Blått hefte) (21.12.17)

KD: Budsjettdokumenter og pressemeldinger (samleside) (12.10.17)

KD: Prop. 1 S (2017–2018) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (12.10.17)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 for universiteter og høyskoler (Blått hefte) (12.10.17)

Statsbudsjettet for 2018 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2018 (19.12.16)

  • Del denne siden: