Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2017

Statsbudsjett for 2017. Lenker til budsjettdokumentene, kommentarer og innspill fra Forskerforbundet.

Illustrasjon: Statsbudsjettet 2017

(Illustrasjon: Statsbudsjettet 2017)

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (21.06.17)
Avtale mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF om revidert nasjonalbudsjett 2017 (pdf) (06.06.17)
Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: Styrker satsinga på nye lærarar, studieplassar og forsking (11.05.17)
Revidert nasjonalbudsjett 2017 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2017

Stortingets behandling

Budsjettbehandlingen i Stortinget ble avsluttet 20. desember 2016.

Vedtatt budsjett for 2017 (Blå bok, pdf)
Statsbudsjettet 2017 – Stortingets behandling

Innst. 12 S (2016-2017) fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (12.12.16)
Innst. 8 S (2016-2017) fra Næringskomiteen (08.12.16)
Innst. 14 S (2016-2017) fra Familie- og kulturkomiteen (08.12.16)

Forskerforbundet deltok på høringsmøter om statsbudsjettet med tre av Stortingets fagkomiteer: Familie- og kulturkomiteen 17.10, Næringskomiteen 18.10 og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 25.10.

Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2017

Nettsak: Nye budsjettkutt rammer forskning og undervisning (05.12.16)
Nettsak: Uklokt å kutte grunnbevilgninger (25.10.16)
Nettsak: Kutt som svekker kvaliteten er ikke effektive (20.10.16)

Notat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (20.10.16)
Notat til Næringskomiteen (18.10.16)
Notat til Familie- og kulturkomiteen (17.10.16)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2017 – NIFU-rapport 39/2016 (03.11.16)

Pressemelding fra Forskerforbundet

Forskerforbundet ber Stortinget droppe oppdragsindikatoren (10.10.16)
Forskerforbundets første kommentarer (06.10.16)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2017 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 17. desember 2016 (Blått hefte) (21.12.16)

KD: Budsjettdokumenter og pressemeldinger (samleside) (06.10.16)

KD: Prop. 1 S (2016-2017) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (06.10.16)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2017 for universiteter og høyskoler (Blått hefte, foreløpig versjon) (06.10.16)

Statsbudsjettet for 2017 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundet: Vil se et løft for unge forskere (04.10.16)
Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2017 (13.11.15)

  • Del denne siden: