Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2017

Statsbudsjett for 2017. Lenker til budsjettdokumentene, kommentarer og innspill fra Forskerforbundet.

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (21.06.17)
Avtale mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF om revidert nasjonalbudsjett 2017 (pdf) (06.06.17)
Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: Styrker satsinga på nye lærarar, studieplassar og forsking (11.05.17)
Revidert nasjonalbudsjett 2017 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2017

Stortingets behandling

Budsjettbehandlingen i Stortinget ble avsluttet 20. desember 2016.

Vedtatt budsjett for 2017 (Blå bok, pdf)
Statsbudsjettet 2017 – Stortingets behandling

Innst. 12 S (2016-2017) fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (12.12.16)
Innst. 8 S (2016-2017) fra Næringskomiteen (08.12.16)
Innst. 14 S (2016-2017) fra Familie- og kulturkomiteen (08.12.16)

Budsjettavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti (03.12.16) / pdf

Forskerforbundet deltok på høringsmøter om statsbudsjettet med tre av Stortingets fagkomiteer: Familie- og kulturkomiteen 17.10, Næringskomiteen 18.10 og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 25.10.

Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2017

Nettsak: Nye budsjettkutt rammer forskning og undervisning (05.12.16)
Nettsak: Uklokt å kutte grunnbevilgninger (25.10.16)
Nettsak: Kutt som svekker kvaliteten er ikke effektive (20.10.16)

Notat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (20.10.16)
Notat til Næringskomiteen (18.10.16)
Notat til Familie- og kulturkomiteen (17.10.16)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2017 – NIFU-rapport 39/2016 (03.11.16)

Pressemelding fra Forskerforbundet

Forskerforbundet ber Stortinget droppe oppdragsindikatoren (10.10.16)
Forskerforbundets første kommentarer (06.10.16)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2017 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 17. desember 2016 (Blått hefte) (21.12.16)

KD: Budsjettdokumenter og pressemeldinger (samleside) (06.10.16)

KD: Prop. 1 S (2016-2017) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (06.10.16)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2017 for universiteter og høyskoler (Blått hefte, foreløpig versjon) (06.10.16)

Statsbudsjettet for 2017 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundet: Vil se et løft for unge forskere (04.10.16)
Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2017 (13.11.15)

  • Del denne siden: