Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2016

Statsbudsjett for 2016. Lenker til budsjettdokumentene, kommentarer og innspill fra Forskerforbundet.

Illustrasjon: Statsbudsjettet 2016

(Illustrasjon: Statsbudsjettet 2016)

Revidert nasjonalbudsjett 2016

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (17.06.16)
Forskerforbundet: – Bremser fusjonsprosessene i høyere utdanning (11.05.16)
Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: Satser på kunnskap, forskning og integrering (11.05.16)
Revidert nasjonalbudsjett 2016 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2016

Stortingets behandling

Forskerforbundet deltok på høring hos KUF-komiteen onsdag 21. oktober og på høring hos Næringskomiteen torsdag 22. oktober. Stortinget vedtok statsbudsjettet for 2016 på årets siste møtedag, fredag 18.12.15.

Vedtatt budsjett for 2016 (Blå bok, pdf)
Statsbudsjettet 2016 – Stortingets behandling

Innst. 12 S (2015-2016) fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (09.12.15)
Innst. 8 S (2015-2016) fra Næringskomiteen (04.12.15)
Innst. 14 S (2015-2016) fra Familie- og kulturkomiteen (04.12.15)
Budsjettavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti (23.11.15) / pdf

Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2016

Notat om mva. på elektroniske vitenressurser (29.10.15)
Notat til Næringskomiteen
(22.10.15)
Notat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (15.10.15)
Kommentarer til ny finansieringsmodell for universiteter og høyskoler - notat til KUF-komiteen (15.10.15)
Notat til Familie- og kulturkomiteen (15.10.15)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2016 – NIFU-rapport 35/2015 (12.11.15)

Pressemelding fra Forskerforbundet

Forskerforbundets første kommentarer (07.10.15)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2016 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 16. desember 2015 (blått hefte)

KD: Budsjettdokumenter og pressemeldinger (samleside) (07.10.15)
KD: Prop. 1 S (2015-2016) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (07.10.15)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2016 for universiteter og høyskoler (Blått hefte, foreløpig versjon) (07.10.15)

Statsbudsjettet for 2016 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2016 (25.11.14)

  • Del denne siden: