Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2015

Statsbudsjett for 2015. Lenker til budsjettdokumentene, kommentarer og innspill fra Forskerforbundet.

Illustrasjon: Statsbudsjettet 2015

(Illustrasjon: Statsbudsjettet 2015)

Revidert nasjonalbudsjett 2015

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (19.06.15)
Forskerforbundet: Flere studieplasser og mer til nyskaping i revidert budsjett (02.06.15)
Forskerforbundet: – Invester i bygg i universitets- og høyskolesektoren (12.05.15)
Kunnskapsdepartementet: Oppretter senter for forskning på høyreekstremisme (12.05.15)
Næringsdepartementet: 20 millioner til testlab på Sørlandet (12.05.15)
Klima- og miljødepartementet: Regjeringen foreslår nybygg for Framsenteret i Tromsø (12.05.15)
Helse- og omsorgsdepartementet: Færre etater i helseforvaltningen (12.05.15)
Revidert nasjonalbudsjett 2015 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2015

Stortingets behandling

Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité hadde høring om statsbudsjettet mandag 20. oktober, der Forskerforbundet deltok. Komiteens innstilling ble avgitt torsdag 4. desember 2014.

Vedtatt budsjett for 2015 (Blå bok, pdf)
Statsbudsjettet 2015 – Stortingets behandling
Innst. 12S (2014-2015) Innstilling fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (04.12.14)

Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2015

Kommentarer til budsjettavtalen med Venstre og KrF (24.11.14)
Notat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (17.10.14)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2015 – NIFU-rapport 42/2014 (13.11.14)

Pressemelding fra Forskerforbundet

Forskerforbundets utvidede kommentarer (10.10.14)
Skulle de ikke bygge kunnskapssamfunnet?
(08.10.14)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 11. desember 2014 (Blått hefte)

KD: Budsjettdokumenter og pressemeldinger (samleside) (08.10.14)

KD: Prop. 1 S (2014-2015) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (08.10.14)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2015 for universiteter og høyskoler (Blått hefte, foreløpig versjon) (08.10.14)

Statsbudsjettet for 2015 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2015 (10.12.13)