Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2014

Statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett for 2014. Lenker til budsjettdokumentene, kommentarer og innspill fra Forskerforbundet.

Illustrasjon: Statsbudsjettet 2014

(Illustrasjon: Statsbudsjettet 2014)

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (20.06.14)
Innst. 260 S (2013-2014) fra Stortingets finanskomité (13.06.14)
Forskerforbundet: Ikke truffet satsplanken ennå (14.05.14)
Kunnskapsdepartementet: Lærerløftet styrkes ytterligere (14.05.14)
Næringsdepartementet: 30 millioner kroner til gründere og nyskaping (14.05.14)
Revidert nasjonalbudsjett 2014 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2014

Regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett for 2014 ble lagt frem mandag 14. oktober 2013. Regjeringen Solberg la frem en tilleggsproposisjon med sine endringsforslag fredag 8. november 2013. Her er lenker til budsjettdokumenter og Forskerforbundets kommentarer.

Stortingets budsjettbehandling

Vedtatt budsjett for 2014 (Blå bok, pdf)
Innst. 12 S (2013-2014) fra Kirke-, utdannings og forskningskomiteen (05.12.13)
Forskerforbundet deltok på høring i KUF-komiteen 14. november 2013.

Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2014

Notat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (13.11.13)
Notat til Kulturkomiteen (12.11.13)
Notat til Næringskomiteen (13.11.13)
Notat til Energi- og miljøkomiteen (13.11.13)

Notatene samlet som pdf

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2014 – NIFU-rapport 44/2013 (18.11.13)

Pressemelding fra Forskerforbundet

Fra Stoltenberg til Solberg – økt langsiktighet må følges opp (14.10.13)

Budsjettdokumenter

KD: Budsjettdokumenter og pressemeldinger (samleside) (14.10.13)
KD: Prop. 1 S (2013-2014) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (14.10.13)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2014 for universiteter og høyskoler (Blått hefte) (14.10.13)

Statsbudsjettet for 2014 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2014 (18.12.12)