Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2013

Statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett for 2013. Lenker til budsjettdokumentene, kommentarer og innspill fra Forskerforbundet.

Revidert nasjonalbudsjett 2013

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (21.06.13)
Innst. 470 S (2012-2013)
fra Stortingets Finanskomité (14.06.13)

Revidert nasjonalbudsjett 2013 (Regjeringens budsjettsider)
Kunnskapsdepartementet om revidert nasjonalbudsjett (07.05.13)

Forskerforbundet: Forskning og høyere utdanning ikke prioritert av regjeringen (07.05.13)

Statsbudsjettet for 2013

Stortingets budsjettbehandling

Vedtatt budsjett for 2013 (Blå bok, pdf)
Innstilling fra KUF-komiteen om forslaget til statsbudsjett for 2013 (03.12.12)
Notat til KUF-komiteen med Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2013
(19.10.12) Forskerforbundet deltok på høring med Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité fredag 26. oktober 2012.

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2013 - NIFU-rapport 37/2012 (15.11.12)

Pressemelding fra Forskerforbundet

Regjeringen bryter løftet om å styrke forskningsinnsatsen (08.10.12)

Budsjettdokumenter

Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (08.10.12)
KD: Orientering om statsbudsjettet 2013 for universiteter og høyskoler
(Blått hefte, pdf)
Statsbudsjettet for 2013
(Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2013 (24.08.12)