Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Statsbudsjettet: Forskningsfondet avvikles, ingen nye studieplasser

(06.10.11) I forslaget til statsbudsjett for 2012 som ble lagt frem i dag foreslår regjeringen å avvikle forskningsfondet og gjøre om avkastningen til ordinære budsjettbevilgninger.

100 millioner øremerkes til den forskerinitierte forskningen samtidig som universitetene gjør tilsvarende prioriteringer. Dette vil sammen gi 200 millioner til de beste prosjektsøknadene der forskerne ønsker å forfølge egne ideer.

Regjeringen foreslår at avkastningen fra Fondet for forskning og nyskaping gjøres om til ordinære bevilgninger på egne budsjettposter. Dette innebærer at fondsmekanismen ikke blir videreført og at bevilgningene vil vokse i takt med lønns- og prisutviklingen.

Det blir ikke opprettet noen nye studieplasser i 2012, men det bevilges 240 mill kr til videreføring av plassene som ble opprettet i 2009 og 2011.

Til universitets- og høyskolesektoren foreslås å bevilge 1,5 milliarder kroner til igangsatte byggeprosjekter, inkl. utstyr. Av dette øremerkes midler til nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø.