Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2012

Statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett for 2012. Lenker til budsjettdokumentene, kommentarer og innspill fra Forskerforbundet.

Revidert nasjonalbudsjett 2012:

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (15.06.12)
Innst. 375 S (2011-2012) fra Stortingets Finanskomité (08.06.12)
Forskerforbundet etterlyser større satsing på arbeidslivets behov for kompetanse (15.05.12)
Oppretter 1000 nye studieplasser - PM fra Kunnskapsdepartementet (15.05.12)
Revidert nasjonalbudsjett 2012 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2012:

Stortingets budsjettbehandling:
Vedtatt budsjett for 2012 (Blå bok, pdf)
Innstilling fra KUF-komiteen om forslaget til statsbudsjett for 2012 (01.12.11)
Notat til Stortinget vedrørende rammevilkår for forskningsinstituttene (20.10.11)
Notat til KUF-komiteen med Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2012 (17.10.11) Forskerforbundet deltok på høring med Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité tirsdag 18. oktober 2011.

NIFUs analyse av budsjettforslaget:

Pressemelding fra Forskerforbundet:
Visjonsløst forskningsbudsjett (06.10.11)
Statsbudsjettet: Forskningsfondet avvikles, ingen nye studieplasser (06.10.11)
- Svekker langsiktigheten (05.10.11)

Budsjettdokumenter:
Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (05.10.10)
KD: Orientering om statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler (Blått hefte) (06.10.11)
Statsbudsjettet for 2012 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger:
Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2012 (01.02.11)