Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

2011

Statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett for 2011. Lenker til budsjettdokumentene, kommentarer og innspill fra Forskerforbundet.

Revidert nasjonalbudsjett 2011:

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (17.06.11)
Ingen tiltak for å møte etterspørselen etter høyere utdannet arbeidskraft (13.05.11)
30 millioner til utstyr og bygg (13.05.11)
Revidert nasjonalbudsjett 2011 (Regjeringens budsjettsider)


Statsbudsjettet for 2011:

Stortingets budsjettbehandling:
Vedtatt budsjett for 2011 (Blå bok, pdf)
Statsbudsjettet: Flere forskningsinstitutter får basisbevilgning (06.12.10)
Innst 12 S (2010–2011) Innstilling fra KUF-komiteen om forslaget til statsbudsjett for 2011 (02.12.10)
Notat til KUF-komiteen med Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2011
Forskerforbundet deltok på høring med Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité tirsdag 19. oktober.

Pressemeldinger fra Forskerforbundet:
Statsbudsjettet: Studenter og forskere krever fullfinansierte studieplasser (19.10.10)
Statsbudsjettet: Forskning trakk svarteper (05.10.10)
Statsbudsjettet: Flere studieplasser, mer til fri prosjektstøtte (05.10.10)

Budsjettdokumenter:
Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (05.10.10)
KD: Orientering om statsbudsjettet 2011 for universiteter og høyskoler (Blått hefte, pdf)
Statsbudsjettet for 2011 (Regjeringens budsjettsider)

NIFUs analyse av budsjettforslaget:
Forskning og høyere utdanning i statsbudsjettet 2011 - rapport 33/2010 fra NIFU STEP (29.10.10)

Bakgrunn og forventninger:
E-brev: Forskerforbundet ønsker dialog om hva vi skal leve av etter oljen (04.10.10)
Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2011 (05.02.10)