Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arkiv

Her finner du Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett (2000 - ).

2017

Samleside: Artikler om statsbudsjettet 2017

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (21.06.17)
Avtale mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF om revidert nasjonalbudsjett 2017 (pdf) (06.06.17)
Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: Styrker satsinga på nye lærarar, studieplassar og forsking (11.05.17)
Revidert nasjonalbudsjett 2017 (Regjeringens budsjettsider)
KD: Orientering om statsbudsjettet 2017 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 17. desember 2016 (Blått hefte, pdf) (21.12.16)
Vedtatt budsjett for 2017 (Blå bok, pdf)
Nettsak: Nye budsjettkutt rammer forskning og undervisning (05.12.16)
NIFU-rapport 39/2016: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2017 (03.11.16)
Forskerforbundet: Uklokt å kutte grunnbevilgninger (25.10.16)
Forskerforbundet: Kutt som svekker kvaliteten er ikke effektive (20.10.16)
Notat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen med Forskerforbundets kommentarer til budsjettet (20.10.16)
Notat til Næringskomiteen med Forskerforbundets kommentarer til budsjettet (18.10.16)
Notat til Familie- og kulturkomiteen med Forskerforbundets kommentarer til budsjettet (17.10.16)
Nettsak: Forskerforbundet ber Stortinget droppe oppdragsindikatoren (10.10.16)
Pressemelding: Forskerforbundets første kommentarer (06.10.16)
Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (06.10.16)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2017 for universiteter og høyskoler (Blått hefte, pdf, foreløpig versjon) (06.10.16)
Statsbudsjettet for 2017 (Regjeringens budsjettsider)
Forskerforbundet: Vil se et løft for unge forskere
(04.10.16)
Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2017 (13.11.15)

2016

Samleside: Artikler om statsbudsjettet 2016

2015

Samleside: Artikler om statsbudsjettet 2015

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (19.06.15)
Revidert nasjonalbudsjett 2015 (Regjeringens budsjettsider)
KD: Orientering om statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 11. desember 2014 (Blått hefte, pdf)
Vedtatt budsjett for 2015
(Blå bok, pdf
NIFU-rapport 42/2014: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2015 (13.11.14)
Notat til KUF-komiteen med Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2015 (17.10.14)
Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (08.10.14)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2015 for universiteter og høyskoler (Blått hefte, pdf, foreløpig versjon) (08.10.14)
Statsbudsjettet for 2015 (Regjeringens budsjettsider)
Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2015 (10.12.13)

2014

Samleside: Artikler om statsbudsjettet 2014

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (20.06.14)
Revidert nasjonalbudsjett 2014 (Regjeringens budsjettsider)
KD: Orientering om statsbudsjettet for 2014 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 (Blått hefte, pdf)
Vedtatt budsjett for 2014 (Blå bok, pdf)
NIFU-rapport 44/2013: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2014
Notat til KUF-komiteen med Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2014  (13.11.13)
Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (14.10.13)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2014 for universiteter og høyskoler (Blått hefte, pdf, foreløpig versjon) (14.10.13)
Statsbudsjettet for 2014 (Regjeringens budsjettsider)
Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2014 (18.12.12)

2013

Samleside: Artikler om statsbudsjettet 2013

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (21.06.13)
Revidert nasjonalbudsjett 2013
(Regjeringens budsjettsider)
Vedtatt budsjett for 2013
(Blå bok, pdf)
NIFU-rapport 37/2012: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2013

Notat til KUF-komiteen med Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2013 (19.10.12)
Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon
(08.10.12)
KD: Orientering om statsbudsjettet 2013 for universiteter og høyskoler
(Blått hefte, pdf, foreløpig versjon) (08.10.12)
Statsbudsjettet for 2013
(Regjeringens budsjettsider)
Innspill til statsbudsjettet for 2013
(24.08.12)

2012

Samleside: Artikler om statsbudsjettet 2012

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (15.06.12)
Revidert nasjonalbudsjett 2012 (Regjeringens budsjettsider)
Vedtatt budsjett for 2012 (Blå bok, pdf)
NIFU-rapport 37/11: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2012
Notat til Stortinget vedrørende rammevilkår for forskningsinstituttene (20.10.11)
Notat til KUF-komiteen med Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2012 (17.10.11)
Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (06.10.11)
KD: Orientering om statsbudsjettet 2012 for universiteter og høyskoler (Blått hefte, pdf, foreløpig versjon) (06.10.11)
Statsbudsjettet 2012 (06.10.11)
Innspill til statsbudsjettet for 2012 (01.02.11)

2011

Samleside: Artikler om statsbudsjettet 2011

Kommentarer til statsbudsjettet for 2011 - notat til KUF-komiteen (18.10.10)
Innspill til statsbudsjettet for 2011 (05.02.10)

2010

Samleside: Artikler om statsbudsjettet 2010

Kommentarer til revidert nasjonalbudsjett 2010 (03.06.10)
Kommentarer til statsbudsjettet for 2010 - notat til KUF-komiteen (09.11.09)
Innspill til statsbudsjettet for 2010 (24.02.09)

2009

Kommentarer til statsbudsjettet for 2009 - notat til KUF-komiteen (27.10.08)
Kommentarer til statsbudsjettet for 2009 - notat til Finanskomiteen (27.10.08)
Innspill til statsbudsjettet for 2009 (15.02.08)

2008

Kommentarer til revidert nasjonalbudsjett for 2008 (19.05.08)
Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2008 (11.03.08)
Kommentarer til statsbudsjettet for 2008 - notat til KUF-komiteen (26.10.07)
Kommentarer til statsbudsjettet for 2008 - notat til Finanskomiteen (22.10.07)
Innspill til statsbudsjett for 2008 (30.01.07)

2007

Kommentarer til revidert nasjonalbudsjett for 2007 (31.05.07)
Brev til Næringskomiteen om NOFIMA (31.05.07)
Kommentarer til statsbudsjettet for 2007 (16.10.06)
Innspill til statsbudsjett for 2007 (21.08.06)
Innspill til statsbudsjett for 2007 (24.01.06)

2006

Kommentarer til revidert nasjonalbudsjett for 2006 (18.05.06)
Kommentarer til statsbudsjettet for 2006 - tilleggsproposisjonen (10.11.05)
Kommentarer til statsbudsjettet for 2006 (09.11.05)
Innspill til statsbudsjettet 2006 - tilleggsproposisjon (20.10.05)
Innspill til statsbudsjett for 2006 (14.09.05)
Innspill til statsbudsjett for 2006 (18.02.05)

2005

Kommentarer til RNB 2005 (25.05.05)
Revidert nasjonalbudsjett 2005
Kommentarer til statsbudsjettet for 2005
(22.10.04)
Statsbudsjettet 2005
Innspill til statsbudsjett for 2005
(10.03.04)

2004

Kommentarer til RNB 2004 (25.05.04)
Revidert nasjonalbudsjett 2004
Kommentarer til statsbudsjettet for 2004
(20.10.03)
Innspill til statsbudsjett for 2004 (05.03.03)

2003

Kommentarer til RNB 2003 (06.06.03)
Kommentarer til statsbudsjettet for 2003 (10.10.02)
Innspill til statsbudsjett for 2003 (26.02.02)

2002

Kommentarer til RNB 2002 (22.05.02)
Kommentarer til statsbudsjettet for 2002 - tilleggsproposisjonen (12.11.01)
Kommentarer til statsbudsjettet for 2002 (22.10.01)
Innspill til statsbudsjett for 2002 (01.03.01)

2001

Kommentarer til RNB 2001 (15.05.01)
Kommentarer til statsbudsjettet for 2001 (16.10.00)

2000

Kommentarer til RNB 2000 (23.05.00)
Kommentarer til statsbudsjettet for 2000 (21.10.99)