Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Statsbudsjettet

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem torsdag 12. mai. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2022 (Meld. St. 1, 2021–2022)

(Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2022 (Meld. St. 1, 2021–2022))

Statsbudsjettet for 2023

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2023 (09.12.21)

Revidert nasjonalbudsjett for 2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble lagt frem torsdag 12. mai.

Stortingets behandling

Tirsdag 14. juni kom regjeringspartiene til enighet med SV om revidert nasjonalbudsjett. Les mer om budsjettavtalen her. Stortinget vedtok revidert nasjonalbudsjett fredag 17. juni.

Kommentarer fra Forskerforbundet

Notat til Finanskomiteen (19.05.22)
Forskerforbundet: Kritisk til viking-kutt (12.05.22)
Forskerforbundet: Svært bekymret for mulige forskningskutt (12.05.22)

Budsjettdokumenter

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022 Prop. 115 S (2021–2022) (12.05.22)
Revidert nasjonalbudsjett 2022 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2022

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022 tirsdag 12. oktober. Regjeringen Støre la frem sine endringsforslag i form av et tilleggsnummer til statsbudsjettet mandag 8. november.

Stortingets behandling

Vedtatt budsjett for 2022 (Blå bok, pdf)

Innst. 12 S (2021–2022) fra Utdannings- og forskningskomiteen (13.12.21)
Innst. 8 S (2021–2022) fra Næringskomiteen
(10.12.21)
Innst. 11 S (2021–2022) fra Helse- og omsorgskomiteen (09.12.21)
Innst. 14 S (2021–2022) fra Familie- og kulturkomiteen (07.12.21)

Budsjettavtale mellom regjeringspartiene og SV (29.11.21)

Finanskomiteens innstilling om statsbudsjettet for 2022 (29.11.21)

Budsjetthøringer på Stortinget

Forskerforbundet har levert innspill og deltatt på høringer om statsbudsjettet med flere av Stortingets fagkomiteer.

Notat til Helse- og omsorgskomiteen (25.10.21)
Notat til Familie- og kulturkomiteen
(22.10.21)
Notat til Utdannings- og forskningskomiteen (21.10.21)
Notat til Næringskomiteen (21.10.21)

Kommentarer fra Forskerforbundet

Tredje svake forskningsbudsjett denne høsten: – Stortinget evner ikke å prioritere forskning (30.11.21)
– Svært skuffende med nye kutt i UH-sektoren (08.11.21)
Forskningsløft for museene satt på vent (13.10.21)
Sparebluss for forskningsinstitutter (12.10.21)
– Universiteter og høyskoler er budsjettapere
(12.10.21)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2022 – NIFU Innsikt 15-2021 (24.11.21)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2022 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 20. desember 2021 (Blått hefte) (21.12.21)
KD: Prop. 1 S (2021–2022) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (12.10.21)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2022 for universiteter og høyskoler (Blått hefte) (12.10.21)

Statsbudsjettet for 2022 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2022 (15.12.20)

Revidert nasjonalbudsjett for 2021

Revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble lagt frem tirsdag 11. mai.

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (18.06.21)
Forskerforbundet: Ingen penger til de unge forskerne (11.05.21)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 Prop. 195 S (2020–2021) (11.05.21)
Revidert nasjonalbudsjett 2021 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ble lagt frem onsdag 7. oktober.

Stortingets behandling

Vedtatt budsjett for 2021 (Blå bok, pdf)

Innst. 8 S (2020–2021) fra Næringskomiteen (12.12.20)
Innst. 12 S (2020–2021) fra Utdannings- og forskningskomiteen (08.12.20)
Innst. 11 S (2020–2021) fra Helse- og omsorgskomiteen (10.12.20)
Innst. 14 S (2020–2021) fra Familie- og kulturkomiteen (10.12.20)

Budsjettavtale mellom regjeringspartiene og Frp (01.12.20)

Finanskomiteens innstilling om statsbudsjettet for 2021 (27.11.20)

Samleside: Stortingets budsjettbehandling

Budsjetthøringer på Stortinget

Forskerforbundet har levert innspill og deltatt på høringer om statsbudsjettet med flere av Stortingets fagkomiteer.

Notat til Helse- og omsorgskomiteen (21.10.20)
Notat til Utdannings- og forskningskomiteen (15.10.20)
Notat til Familie- og kulturkomiteen (15.10.20)
Notat til Næringskomiteen (13.10.20)

Kommentarer fra Forskerforbundet

Mer til snus, mindre til forskning: – En håpløs prioritering (02.12.20)
Må satse på forskning og utdanning (02.11.20)
Frykter for kvaliteten på lærerutdanningen (22.10.20)
Krever mer penger til forskningsinstituttene (16.10.20)
Positiv forskningsvekst, men nye ostehøvelkutt rammer forskerne (07.10.20)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2021 – NIFU Innsikt 2020:11 (24.11.20)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2021 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 14. desember 2020 (Blått hefte) (15.12.20)
KD: Prop. 1 S (2020–2021) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (07.10.20)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2021 for universiteter og høyskoler (Blått hefte) (07.10.20)

Statsbudsjettet for 2021 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

– Må prioritere forskning og utdanning (05.10.20)
Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2021 (19.12.19)

***

Forskerforbundets kommentarer til tidligere års statsbudsjett finner du her

Arkiv: Statsbudsjett (2000-)

  • Del denne siden: