Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem 8. oktober, og endelig vedtatt i Stortinget 19. desember. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2019 (Meld. St. 1, 2018–2019)

(Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2019 (Meld. St. 1, 2018–2019))

Statsbudsjettet for 2020

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2020 (17.12.18)

***

Revidert nasjonalbudsjett for 2019

Revidert nasjonalbudsjett for 2019 legges frem onsdag 15. mai 2019.

Statsbudsjettet for 2019

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ble lagt frem mandag 8. oktober 2018. Regjeringspartiene og KrF kom til enighet om en budsjettavtale 20. november 2018. Statsbudsjettet for 2019 ble endelig vedtatt i Stortinget 19. desember 2018.

Stortingets budsjettbehandling

Samleside for Stortingets budsjettbehandling

Innst. 8 S (2018–2019) fra Næringskomiteen (04.12.18)
Innst. 14 S (2018–2019) fra Familie- og kulturkomiteen (04.12.18)
Innst. 12 S (20182019) fra Utdannings- og forskningskomiteen (05.12.18)

Budsjettavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti (20.11.18) / pdf

Kommentarer fra Forskerforbundet

Forskerforbundet deltok på høringer om statsbudsjettet med to av Stortingets fagkomiteer: Familie- og kulturkomiteen 18.10 og Utdannings- og forskningskomiteen 23.10. I tillegg leverte vi et skriftlig innspill til Næringskomiteen, som hadde budsjetthøring 16.10.

Notat til Næringskomiteen (12.10.18)
Notat til Familie- og kulturkomiteen (16.10.18)
Notat til Utdannings- og forskningskomiteen (18.10.18)

Passerer én milliard i UH-kutt (08.10.18)
Uakseptabelt kutt i NIBIO (10.10.18)
Vant universitetene budsjettkampen? Debattinnlegg i Khrono (11.10.18)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2019 – NIFU Innsikt nr. 5-2018 (08.11.18)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2019 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 12. desember 2018 (Blått hefte) (19.12.18)

KD: Budsjettdokumenter og pressemeldinger (samleside) (08.10.18)

KD: Prop. 1 S (2018–2019) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (08.10.18)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2019 for universiteter og høyskoler (Blått hefte) (08.10.18)

Statsbudsjettet for 2019 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2019 (01.11.17)

***

Forskerforbundets kommentarer til tidligere års statsbudsjett finner du her

Arkiv: Statsbudsjett (2000-2018)

  • Del denne siden: