Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Statsbudsjettet for 2019

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem mandag 8. oktober 2018. Statsbudsjettet vedtas i Stortinget i uke 51. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2019 (Meld. St. 1, 2018–2019)

(Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2019 (Meld. St. 1, 2018–2019))

Statsbudsjettet for 2020

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2020 (17.12.18)

 

Statsbudsjettet for 2019

Statsbudsjettet for 2019 ble lagt frem mandag 8. oktober 2018. Regjeringspartiene og KrF kom til enighet om en budsjettavtale 20. november 2018.

Statsbudsjettet for 2018 blir endelig vedtatt i Stortinget 19. desember 2018.

Stortingets budsjettbehandling

Samleside for Stortingets budsjettbehandling

Innst. 8 S (2018–2019) fra Næringskomiteen (04.12.18)
Innst. 14 S (2018–2019) fra Familie- og kulturkomiteen (04.12.18)
Innst. 12 S (20182019) fra Utdannings- og forskningskomiteen (05.12.18)

Budsjettavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti (20.11.18) / pdf

Kommentarer fra Forskerforbundet

Forskerforbundet deltok på høringer om statsbudsjettet med to av Stortingets fagkomiteer: Familie- og kulturkomiteen 18.10 og Utdannings- og forskningskomiteen 23.10. I tillegg har vi levert et skriftlig innspill til Næringskomiteen, som hadde budsjetthøring 16.10.

Notat til Næringskomiteen (12.10.18)
Notat til Familie- og kulturkomiteen (16.10.18)
Notat til Utdannings- og forskningskomiteen (18.10.18)

Passerer én milliard i UH-kutt (08.10.18)
Uakseptabelt kutt i NIBIO (10.10.18)
Vant universitetene budsjettkampen? Debattinnlegg i Khrono (11.10.18)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2019 – NIFU Innsikt nr. 5-2018 (08.11.18)

Budsjettdokumenter

KD: Budsjettdokumenter og pressemeldinger (samleside) (08.10.18)

KD: Prop. 1 S (2018–2019) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (08.10.18)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2019 for universiteter og høyskoler (Blått hefte) (08.10.18)

Statsbudsjettet for 2019 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2019 (01.11.17)

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (15.06.18)
Avtale mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF om revidert nasjonalbudsjett 2018 (pdf) (31.05.18)
Fjerner moms på digitale tidsskrift (15.05.18)
Revidert nasjonalbudsjett 2018 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2018

Stortingets budsjettbehandling

Statsbudsjettet for 2018 ble endelig vedtatt i Stortinget 20. desember 2017.

Vedtatt budsjett for 2018 (Blå bok, pdf)
Statsbudsjettet 2018 – Stortingets behandling

Budsjettavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti (22.11.17) / pdf

Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2018

Tar fra basis for å gi til basis (23.11.17)

Forskerforbundet deltok på høringer om statsbudsjettet med tre av Stortingets fagkomiteer: Næringskomiteen 26.10, Utdannings- og forskningskomiteen 1.11 og Familie- og kulturkomiteen 2.11.

Notat til Næringskomiteen (26.10.17)
Notat til Utdannings- og forskningskomiteen (25.10.17)
Notat til Familie- og kulturkomiteen (25.10.17)

Pressemelding fra Forskerforbundet

Kutter i kvaliteten på forskning og undervisning (12.10.17)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2018 – NIFU-rapport 29/2017 (06.11.17)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2018 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 19. desember 2017 (Blått hefte) (21.12.17)

KD: Budsjettdokumenter og pressemeldinger (samleside) (12.10.17)

KD: Prop. 1 S (2017–2018) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (12.10.17)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 for universiteter og høyskoler (Blått hefte) (12.10.17)

Statsbudsjettet for 2018 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2018 (19.12.16)

***

Forskerforbundets kommentarer til tidligere års statsbudsjett finner du her

Arkiv: Statsbudsjett (2000-2017)

  • Del denne siden: