Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Statsbudsjettet

Revidert nasjonalbudsjett for 2021 legges frem tirsdag 11. mai. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2021 (Meld. St. 1, 2020–2021)

(Illustrasjon fra Nasjonalbudsjettet 2021 (Meld. St. 1, 2020–2021))

Statsbudsjettet for 2022

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2022 (15.12.20)

Revidert nasjonalbudsjett for 2021

Revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble lagt frem tirsdag 11. mai.

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 Prop. 195 S (2020–2021) (11.05.21)
Revidert nasjonalbudsjett 2021 (Regjeringens budsjettsider)
Forskerforbundet: Ingen penger til de unge forskerne (11.05.21)

Statsbudsjettet for 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ble lagt frem onsdag 7. oktober.

Stortingets behandling

Vedtatt budsjett for 2021 (Blå bok, pdf)

Innst. 8 S (2020–2021) fra Næringskomiteen (12.12.20)
Innst. 12 S (2020–2021) fra Utdannings- og forskningskomiteen (08.12.20)
Innst. 11 S (2020–2021) fra Helse- og omsorgskomiteen (10.12.20)
Innst. 14 S (2020–2021) fra Familie- og kulturkomiteen (10.12.20)

Budsjettavtale mellom regjeringspartiene og Frp (01.12.20)

Finanskomiteens innstilling om statsbudsjettet for 2021 (27.11.20)

Samleside: Stortingets budsjettbehandling

Budsjetthøringer på Stortinget

Forskerforbundet har levert innspill og deltatt på høringer om statsbudsjettet med flere av Stortingets fagkomiteer.

Notat til Helse- og omsorgskomiteen (21.10.20)
Notat til Utdannings- og forskningskomiteen (15.10.20)
Notat til Familie- og kulturkomiteen (15.10.20)
Notat til Næringskomiteen (13.10.20)

Kommentarer fra Forskerforbundet

Mer til snus, mindre til forskning: – En håpløs prioritering (02.12.20)
Må satse på forskning og utdanning (02.11.20)
Frykter for kvaliteten på lærerutdanningen (22.10.20)
Krever mer penger til forskningsinstituttene (16.10.20)
Positiv forskningsvekst, men nye ostehøvelkutt rammer forskerne (07.10.20)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2021 – NIFU Innsikt 2020:11 (24.11.20)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2021 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 14. desember 2020 (Blått hefte) (15.12.20)
KD: Prop. 1 S (2020–2021) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (07.10.20)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2021 for universiteter og høyskoler (Blått hefte) (07.10.20)

Statsbudsjettet for 2021 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

– Må prioritere forskning og utdanning (05.10.20)
Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2021 (19.12.19)

Revidert nasjonalbudsjett for 2020

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (19.06.20)
Gjennomgang av revidert nasjonalbudsjett for 2020 (14.05.20)
Forskerforbundet: – Ville prioritert annerledes (12.05.20)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020 Prop. 117 S (2019–2020) (12.05.20)
Revidert nasjonalbudsjett 2020 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2020

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt frem mandag 7. oktober. Stortingets budsjettbehandling ble avsluttet 13. desember 2019.

Stortingets behandling

Vedtatt budsjett for 2020 (Blå bok, pdf)

Innst. 8 S (2019–2020) fra Næringskomiteen (28.11.19)
Innst. 12 S (2019–2020) fra Utdannings- og forskningskomiteen (28.11.19)
Innst. 11 S (2019–2020) fra Helse- og omsorgskomiteen (02.12.19)
Innst. 14 S (2019–2020) fra Familie- og kulturkomiteen (03.12.19)

Kommentarer fra Forskerforbundet

Video: Guro har tre ting å si til årets statsbudsjett
I denne videoen snakker Guro om våre tre viktigste krav til statsbudsjettet for 2020: Sats på forskning, ingen flere ostehøvelkutt og vi trenger en forskermelding. (18.10.19)

Budsjetthøringer på Stortinget

Nettsak: Ba Stortinget legge vekk ostehøvelen og satse på forskning (21.10.19)
Forskerforbundet har levert innspill og deltatt på høringer om statsbudsjettet med fire av Stortingets fagkomiteer. Høringene foregikk i uke 42/43.

Notat til Utdannings- og forskningskomiteen (10.10.19)
Notat til Helse- og omsorgskomiteen (10.10.19)
Notat til Næringskomiteen (10.10.19)
Notat til Familie- og kulturkomiteen (16.10.19)

Våre første reaksjoner på budsjettet

Nettsak: – Nedprioriterer forskning i budsjettet (07.10.19)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2020 – NIFU Innsikt 2019:19 (13.11.19)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2020 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 6. desember 2019 (Blått hefte) (06.12.19)
KD: Prop. 1 S (2019–2020) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (07.10.19)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2020 for universiteter og høyskoler (Blått hefte) (07.10.19)

Statsbudsjettet for 2020 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundet: Vil ha slutt på kutt (03.10.19)
Forskerforbundets budsjettinnspill i forkant av regjeringens budsjettkonferanse (12.03.19)
Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2020 (17.12.18)

***

Revidert nasjonalbudsjett for 2019

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (21.06.19)
Forskerforbundet: – Viktig tilleggsbevilgning til Veterinærinstituttet (14.05.19)
Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019 Prop. 114 S (2018–2019) (14.05.19)
Revidert nasjonalbudsjett 2019 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2019

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ble lagt frem mandag 8. oktober 2018. Regjeringspartiene og KrF kom til enighet om en budsjettavtale 20. november 2018. Statsbudsjettet for 2019 ble endelig vedtatt i Stortinget 19. desember 2018.

Stortingets budsjettbehandling

Vedtatt budsjett for 2019 (Blå bok, pdf)

Innst. 8 S (2018–2019) fra Næringskomiteen (04.12.18)
Innst. 14 S (2018–2019) fra Familie- og kulturkomiteen (04.12.18)
Innst. 12 S (20182019) fra Utdannings- og forskningskomiteen (05.12.18)

Budsjettavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti (20.11.18) / pdf

Kommentarer fra Forskerforbundet

Notat til Næringskomiteen (12.10.18)
Notat til Familie- og kulturkomiteen (16.10.18)
Notat til Utdannings- og forskningskomiteen (18.10.18)

Passerer én milliard i UH-kutt (08.10.18)
Uakseptabelt kutt i NIBIO (10.10.18)
Vant universitetene budsjettkampen? Debattinnlegg i Khrono (11.10.18)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2019 – NIFU Innsikt nr. 5-2018 (08.11.18)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2019 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 12. desember 2018 (Blått hefte) (19.12.18)
KD: Prop. 1 S (2018–2019) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (08.10.18)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2019 for universiteter og høyskoler (Blått hefte) (08.10.18)

Statsbudsjettet for 2019 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2019 (01.11.17)

***

Forskerforbundets kommentarer til tidligere års statsbudsjett finner du her

Arkiv: Statsbudsjett (2000-)

  • Del denne siden: