Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

/

English

Statsbudsjettet for 2018

Statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem torsdag 12. oktober 2017 kl. 10:00. Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling.

Statsbudsjettet for 2018

Stortingets budsjettbehandling

Samleside for Stortingets budsjettbehandling

Forskerforbundet vil delta på høringer om statsbudsjettet i flere av stortingskomiteene.

Pressemelding fra Forskerforbundet

Kutter i kvaliteten på forskning og undervisning (12.10.17)

Budsjettdokumenter

KD: Budsjettdokumenter og pressemeldinger (samleside) (12.10.17)

KD: Prop. 1 S (2017–2018) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (12.10.17)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 for universiteter og høyskoler (Blått hefte) (12.10.17)

Statsbudsjettet for 2018 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2018 (19.12.16)

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (21.06.17)
Avtale mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF om revidert nasjonalbudsjett 2017 (pdf) (06.06.17)
Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: Styrker satsinga på nye lærarar, studieplassar og forsking (11.05.17)
Revidert nasjonalbudsjett 2017 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2017

Stortingets behandling

Budsjettbehandlingen i Stortinget ble avsluttet 20. desember 2016.

Vedtatt budsjett for 2017 (Blå bok, pdf)
Statsbudsjettet 2017 – Stortingets behandling

Innst. 12 S (2016-2017) fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (12.12.16)
Innst. 8 S (2016-2017) fra Næringskomiteen (08.12.16)
Innst. 14 S (2016-2017) fra Familie- og kulturkomiteen (08.12.16)

Budsjettavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti (03.12.16) / pdf

Forskerforbundet deltok på høringsmøter om statsbudsjettet med tre av Stortingets fagkomiteer: Familie- og kulturkomiteen 17.10, Næringskomiteen 18.10 og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 25.10.

Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2017

Nettsak: Nye budsjettkutt rammer forskning og undervisning (05.12.16)
Nettsak: Uklokt å kutte grunnbevilgninger (25.10.16)
Nettsak: Kutt som svekker kvaliteten er ikke effektive (20.10.16)

Notat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (20.10.16)
Notat til Næringskomiteen (18.10.16)
Notat til Familie- og kulturkomiteen (17.10.16)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2017 – NIFU-rapport 39/2016 (03.11.16)

Pressemelding fra Forskerforbundet

Forskerforbundet ber Stortinget droppe oppdragsindikatoren (10.10.16)
Forskerforbundets første kommentarer (06.10.16)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2017 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 17. desember 2016 (Blått hefte) (21.12.16)

KD: Budsjettdokumenter og pressemeldinger (samleside) (06.10.16)

KD: Prop. 1 S (2016-2017) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (06.10.16)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2017 for universiteter og høyskoler (Blått hefte, foreløpig versjon) (06.10.16)

Statsbudsjettet for 2017 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundet: Vil se et løft for unge forskere (04.10.16)
Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2017 (13.11.15)

***

Revidert nasjonalbudsjett 2016

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (17.06.16)
Avtale mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF om revidert nasjonalbudsjett 2016 (pdf) (30.05.16)
Forskerforbundet: – Bremser fusjonsprosessene i høyere utdanning (11.05.16)
Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet: Satser på kunnskap, forskning og integrering (11.05.16)
Revidert nasjonalbudsjett 2016 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2016

Stortingets behandling

Stortinget vedtok statsbudsjettet for 2016 på årets siste møtedag, fredag 18.12.15.

Vedtatt budsjett for 2016 (Blå bok, pdf)
Statsbudsjettet 2016 – Stortingets behandling

Innst. 12 S (2015-2016) fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (09.12.15)
Innst. 8 S (2015-2016) fra Næringskomiteen (04.12.15)
Innst. 14 S (2015-2016) fra Familie- og kulturkomiteen (04.12.15)

Budsjettavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti (23.11.15) / pdf

Forskerforbundet deltok på høring hos KUF-komiteen onsdag 21. oktober kl. 13:00-13:15.
Vi deltok også på høring hos Næringskomiteen torsdag 22. oktober.

Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling

Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2016

Notat om mva. på elektroniske vitenressurser (29.10.15)
Notat til Næringskomiteen
(22.10.15)
Notat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (15.10.15)
Kommentarer til ny finansieringsmodell for universiteter og høyskoler - notat til KUF-komiteen (15.10.15)
Notat til Familie- og kulturkomiteen (15.10.15)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2016 – NIFU-rapport 35/2015 (12.11.15)

Pressemelding fra Forskerforbundet

Forskerforbundets første kommentarer (07.10.15)

Budsjettdokumenter

KD: Budsjettdokumenter og pressemeldinger (samleside) (07.10.15)

KD: Prop. 1 S (2015-2016) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (07.10.15)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2016 for universiteter og høyskoler (Blått hefte) (07.10.15)

Statsbudsjettet for 2016 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2016 (25.11.14)

***

Forskerforbundets kommentarer til tidligere års statsbudsjett finner du her

Arkiv: Statsbudsjett (2000-2015)

  • Del denne siden: