Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Statsbudsjettet

Her finner du lenker til budsjettdokumenter, Forskerforbundets kommentarer og Stortingets budsjettbehandling. Revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt frem tirsdag 15. mai 2018.

Statsbudsjett 2019

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2019 (01.11.17)

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Fjerner moms på digitale tidsskrift (15.05.18)
Revidert nasjonalbudsjett 2018 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2018

Stortingets budsjettbehandling

Statsbudsjettet for 2018 ble endelig vedtatt i Stortinget 20. desember 2017.

Vedtatt budsjett for 2018 (Blå bok, pdf)
Statsbudsjettet 2018 – Stortingets behandling

Samleside for Stortingets budsjettbehandling

Budsjettavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti (22.11.17) / pdf

Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2018

Tar fra basis for å gi til basis (23.11.17)

Forskerforbundet deltok på høringer om statsbudsjettet med tre av Stortingets fagkomiteer: Næringskomiteen 26.10, Utdannings- og forskningskomiteen 1.11 og Familie- og kulturkomiteen 2.11.

Notat til Næringskomiteen (26.10.17)
Notat til Utdannings- og forskningskomiteen (25.10.17)
Notat til Familie- og kulturkomiteen (25.10.17)

Pressemelding fra Forskerforbundet

Kutter i kvaliteten på forskning og undervisning (12.10.17)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2018 – NIFU-rapport 29/2017 (06.11.17)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2018 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 19. desember 2017 (Blått hefte) (21.12.17)

KD: Budsjettdokumenter og pressemeldinger (samleside) (12.10.17)

KD: Prop. 1 S (2017–2018) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (12.10.17)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 for universiteter og høyskoler (Blått hefte) (12.10.17)

Statsbudsjettet for 2018 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2018 (19.12.16)

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett (21.06.17)
Avtale mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF om revidert nasjonalbudsjett 2017 (pdf) (06.06.17)
Revidert nasjonalbudsjett 2017 (Regjeringens budsjettsider)

Statsbudsjettet for 2017

Stortingets behandling

Budsjettbehandlingen i Stortinget ble avsluttet 20. desember 2016.

Vedtatt budsjett for 2017 (Blå bok, pdf)
Statsbudsjettet 2017 – Stortingets behandling

Innst. 12 S (2016-2017) fra Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (12.12.16)
Innst. 8 S (2016-2017) fra Næringskomiteen (08.12.16)
Innst. 14 S (2016-2017) fra Familie- og kulturkomiteen (08.12.16)

Budsjettavtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti (03.12.16) / pdf

Forskerforbundet deltok på høringsmøter om statsbudsjettet med tre av Stortingets fagkomiteer: Familie- og kulturkomiteen 17.10, Næringskomiteen 18.10 og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 25.10.

Forskerforbundets kommentarer til statsbudsjettet for 2017

Nettsak: Nye budsjettkutt rammer forskning og undervisning (05.12.16)
Nettsak: Uklokt å kutte grunnbevilgninger (25.10.16)
Nettsak: Kutt som svekker kvaliteten er ikke effektive (20.10.16)

Notat til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (20.10.16)
Notat til Næringskomiteen (18.10.16)
Notat til Familie- og kulturkomiteen (17.10.16)

NIFUs analyse av budsjettforslaget

Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2017 – NIFU-rapport 39/2016 (03.11.16)

Pressemelding fra Forskerforbundet

Forskerforbundet ber Stortinget droppe oppdragsindikatoren (10.10.16)
Forskerforbundets første kommentarer (06.10.16)

Budsjettdokumenter

KD: Orientering om statsbudsjettet 2017 for universiteter og høyskoler etter vedtak i Stortinget 17. desember 2016 (Blått hefte) (21.12.16)

KD: Budsjettdokumenter og pressemeldinger (samleside) (06.10.16)

KD: Prop. 1 S (2016-2017) Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjon (06.10.16)
KD: Orientering om forslag til statsbudsjett 2017 for universiteter og høyskoler (Blått hefte, foreløpig versjon) (06.10.16)

Statsbudsjettet for 2017 (Regjeringens budsjettsider)

Bakgrunn og forventninger

Forskerforbundet: Vil se et løft for unge forskere (04.10.16)
Forskerforbundets innspill til statsbudsjettet for 2017 (13.11.15)

***

Forskerforbundets kommentarer til tidligere års statsbudsjett finner du her

Arkiv: Statsbudsjett (2000-2017)

  • Del denne siden: