Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Immaterielle rettigheter

Forskerforbundet arbeider for å ivareta medlemmenes immaterielle rettigheter til verk som er skapt i arbeidsforholdet.

Det er behov for klare regler som sikrer at ansattes verk ikke misbrukes eller utnyttes på måter som virker krenkende for opphavspersonen. Arbeidstakernes ideelle rettigheter til egne verk må ivaretas. Det er en økende forventning til institusjonene i forsknings- og kunnskapssektoren om å bidra til innovasjon og fornying. Dette aktualiserer behovet for å sikre ansattes rettigheter i forbindelse med innovasjonsprosesser. Kontakt med næringsliv må ivaretas på en slik måte at forskningen forblir uavhengig, og i tråd med gjeldende konkurransehensyn i samfunnet forøvrig.

Forskerforbundet arbeider for at:

  • Virksomhetene skal ha en rettighetspolitikk som ivaretar de vitenskapelig ansattes immaterielle rettigheter.
  • Det skal ikke etableres overdragelsesklausuler i arbeidsavtaler som forplikter arbeidstakerne til å overdra immaterielle rettigheter i et større omfang enn det som er nødvendig for at arbeidsavtalene skal nå sine formål.
  • All nettbasert undervisning, både når det gjelder undervisningsmateriell og forelesninger på nett, må baseres på tids- og prosjektavgrensede avtaler om overdragelse av rettigheter.
  • De ansattes immaterielle rettigheter i forbindelse med innovasjonsvirksomhet, patentering og entreprenørskap må ivaretas på en god og betryggende måte.
  • Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige tidsskrifter følges opp med tilfredsstillende finansiering for seriøse vitenskapelige tidsskrifter. Vilkårene for finansiering av tidsskriftene må være i tråd med norsk opphavsrett.
  • Virksomhetene tilbyr opplæring i publiseringskanaler til de ansatte.

 

Fra Forskerforbundets arbeidsprogram 2019–2021.

  • Del denne siden: