Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Fullfinansierte studieplasser

Forskerforbundet mener at økonomien til institusjonene innen høyere utdanning må styrkes for å unngå at det kuttes ned på den ressurskrevende delen av undervisningen og studentoppfølging. I denne sammenhengen er det avgjørende at studieplasser fullfinansieres.

Universitetene og høyskolene produserer nå langt flere studiepoeng enn de får fullfinansiering for, og det utgjør en merbelastning for personalet. For å sikre de ansattes arbeidsvilkår og god undervisning må denne merproduksjonen reduseres.

Studiepoengproduksjon på marginalen

Forskerforbundets Hovedstyre drøftet studiepoengproduksjon på marginalen på sitt møte 9.-10. juni 2010 (sak 58/10) og fattet følgende vedtak:

  1. Universitetene og høyskolene produserer langt flere studiepoeng enn de får finansiering for. Dette medfører dårligere studiekvalitet og arbeidsvilkår for de ansatte. Forskerforbundet vil arbeide for at institusjonene bringer produksjonen av studiepoeng i samsvar med bevilgningene over statsbudsjettet.
  2. Søkningen til høyere utdanning vil holde seg rekordhøy i årene som kommer. Forskerforbundet vil arbeide for at antallet fullfinansierte studieplasser økes i tråd med det reelle behovet.

Forskerforbundet har utgitt et notat i skriftserien (2010) og et årlig oppdatert faktaark om studiepoengproduksjon på marginalen.

  • Del denne siden: