Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nøkkeltall for universitets- og høyskolesektoren

Vi har samlet en del nøkkeltall og aktuell statistikk for universitets- og høyskolesektoren.

Kilde: DBH (Database for statistikk om høgre utdanning).

1.   Nøkkeltall: Statlige universiteter og høgskoler (2002–2018)

Antall årsverk, doktorgrader, vitenskapelig publisering, studiepoengproduksjon, areal (2002–2018).

2.   Nøkkeltall: Prosentvis kumulativ utvikling (2002–2018)

Prosentvis utvikling i produksjon av studiepoeng (lavere og høyere grad), doktorgrader og publikasjonspoeng, samt utviklingen i antall årsverk i undervisnings- og forskerstilling (2002–2018).

3.   Årlig "produksjon" per ansatt i undervisnings- og forskerstilling (2002–2018)

Årlig "produksjon" per ansatt i undervisnings- og forskerstilling ved statlige universiteter og høyskoler: doktorgrader, studiepoeng, publikasjonspoeng – prosentvis kumulativ utvikling (2002–2018).

4.   Antall årsverk per stillingskategori (20022018)

Antall årsverk fordelt på stillingskategorier ved statlige universiteter og høgskoler (20022018).

5.   Kjønnsbalanse i UH-sektoren (2003–2019)

Andel kvinner ansatt i vitenskapelige og administrative stillinger ved universiteter og høyskoler (2003–2019).

6.   Alderssammensetning i UH-sektoren (2007–2019)

Alderssammensetning i vitenskapelige stillinger ved statlige universiteter og høyskoler (2007–2019).

7.   Midlertidig ansatte i UH-sektoren (2019)

Andel og antall midlertidig ansatte i UH-sektoren; undervisnings- og forskerstillinger (for de vitenskapelig tilsatte) og saksbehandler/utrederstillinger (for de administrativt tilsatte). 

  • Del denne siden: