Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Nøkkeltall for universitets- og høyskolesektoren

Vi har samlet en del nøkkeltall og aktuell statistikk for universitets- og høyskolesektoren.

Kilde: DBH (Database for statistikk om høgre utdanning).

1.   Nøkkeltall: Statlige universiteter og høgskoler (2002–2020)

Antall årsverk, doktorgrader, vitenskapelig publisering, studiepoengproduksjon, areal (2002–2020).

2.   Nøkkeltall: Prosentvis kumulativ utvikling (2002–2020)

Prosentvis utvikling i produksjon av studiepoeng (lavere og høyere grad), doktorgrader og publikasjonspoeng, samt utviklingen i antall årsverk i undervisnings- og forskerstilling (2002–2020).

3.   Årlig "produksjon" per ansatt i undervisnings- og forskerstilling (2002–2020)

Årlig "produksjon" per ansatt i undervisnings- og forskerstilling ved statlige universiteter og høyskoler: doktorgrader, studiepoeng, publikasjonspoeng – prosentvis kumulativ utvikling (2002–2020).

4.   Kjønnsbalanse i UH-sektoren (2002–2022)

Andel kvinner ansatt i vitenskapelige og administrative stillinger ved universiteter og høyskoler (2002–2022).

5.   Alderssammensetning i UH-sektoren (2007–2022)

Alderssammensetning i vitenskapelige stillinger ved statlige universiteter og høyskoler (2002–2021).

6.   Midlertidig ansatte i UH-sektoren (2022)

Andel og antall midlertidig ansatte i UH-sektoren; statlige og private institusjoner.

  • Del denne siden: