Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Innledning

(Forskerforbundets arbeidsprogram 2019–2021)

Arbeidsprogrammet er sammen med verdiplattformen Forskerforbundets fremste politiske dokument og angir Forskerforbundets overordnede mål og hovedoppgaver.

Forskerforbundet har til formål å bedre lønns- og arbeidsvilkårene innen forskning og høyere utdanning og å ivareta medlemmenes økonomiske og yrkesmessige interesser.

Begrepet forsknings- og kunnskapssektoren omfatter universitetene, høyskolene, forskningsinstituttene og sykehusene, offentlig forvaltning sammen med museene, arkivene, bibliotekene og industrien. Forskerforbundet skal bidra til at alle medlemmer i forsknings- og kunnskapssektoren får mulighet for identitets- og fellesskapsfølelse. Hovedstyret er ansvarlig for gjennomføringen av arbeidsprogrammet samtidig som programmet også skal være et hjelpemiddel for tillitsvalgte lokalt og sentralt om hva som er forbundets politikk.

Gjennom en treårsperiode vil rammebetingelser og offentlig politikk endres. Hovedstyret må i løpet av perioden kunne møte nye utfordringer. Her vil Landsrådet, sektorseminar, fagpolitiske foreninger samt bruk av ad-hoc ekspertgrupper gi viktige bidrag i politikkutformingen underveis i perioden. Forskerforbundet har særskilte politikker som går mer i detalj på ulike områder. Politikkdokumentene er under stadig utvikling og tilgjengelig på Forskerforbundets nettsider.

Neste (Lønn og karriereutvikling)
Tilbake til hovedside Arbeidsprogram

  • Del denne siden: