Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler

(08.06.20) Regjeringen vil gjennomgå styringspolitikken for statlige universiteter og høgskoler, og legge frem en stortingsmelding våren 2021.

Kunnskapsdepartementets samleside

Stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler

Nyheter

Forskerforbundets innspill til styringsmeldingen ble vedtatt av Hovedstyret 6. mai 2020.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har bedt om skriftlige innspill til styringsmeldingen innen 5. juni 2020 (endret fra 22. mai).

I arbeidet med styringsmeldingen har forsknings- og høyere utdanningsministeren bedt fem personer tung erfaring og ulikt ståsted i universitets- og høyskolesektoren om å på fritt grunnlag svare på spørsmålet: "Hva er god styring av universiteter- og høyskoler"? Les innspillene fra Gunnar Bovim, Åse Gornitzka, Lise Iversen Kulbrandstad, Klaus Mohn og Jonas Stein her:

Les også: Khrono: Fem har fått «hjemmeoppgave» om styring av universiteter og høgskoler (10.02.20)

NIFU har fått i oppdrag å utrede styringspolitikken. Utredningen fra NIFU skal være ferdig i oktober 2020 og vil utgjøre en del av kunnskapsgrunnlaget for stortingsmeldingen.

Bakgrunn

Kunnskapsdepartementet varslet i en pressemelding 30. september 2019 at de vil se på styringen av universitetene og høgskolene med et overordnet blikk, og setter i gang arbeidet med en ny stortingsmelding.

Kunnskapsdepartementet vil legge frem styringsmeldingen våren 2021; samtidig med forslag til ny lov for universiteter og høyskoler, eller som en egen meldingsdel i selve lovproposisjonen.

Forskerforbundet vil følge dette arbeidet tett, og vil oppnevne et ekspertutvalg som skal følge prosessen og bidra med vurderinger og råd til Hovedstyret.

  • Del denne siden: