Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler

(03.12.19) Regjeringen vil gjennomgå styringspolitikken for statlige universiteter og høgskoler, og legge frem en stortingsmelding våren 2021.

Kunnskapsdepartementet varslet i en pressemelding 30. september 2019 at Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) vil se på styringen av universitetene og høgskolene med et overordnet blikk, og setter i gang arbeidet med en ny melding.

Kunnskapsdepartementet vil legge frem meldingen våren 2021 samtidig med forslag til ny lov for universiteter og høyskoler, eller som en egen meldingsdel i selve lovproposisjonen.

Forskerforbundet vil følge dette arbeidet tett, og vil oppnevne et ekspertutvalg som skal følge prosessen og bidra med vurderinger og råd til Hovedstyret. Utvalget vil bli oppnevnt i desember 2019 / januar 2020.

  • Del denne siden: