Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Plan S

(01.02.19) Plan S er et initiativ for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning innen 2020. Norge representert ved Forskningsrådet er ett av 13 land som har sluttet seg til Plan S. Frist for innspill til veilederen for implementering av Plan S var 1. februar 2019.

Veileder og innspillsrunde

Den internasjonale koalisjonen som står bak Plan S offentliggjorde den 27. november 2018 en veileder til hvordan planen skal settes ut i livet. Veilederen konkretiserer hovedprinsippene for Plan S og hvordan disse prinsippene kan gjennomføres. Veilederen legges frem for innspill og tilbakemeldinger, både nasjonalt og internasjonalt, med frist 1. februar 2019.

Forskerforbundets Hovedstyre behandlet saken og vedtok forbundets innspill 31. januar 2019. Hovedstyret vedtok samtidig å sende et brev til Kunnskapsdepartementet og be om at det foretas en helhetlig konsekvensutredning av Plan S.

Veileder til implementering av Plan S

Som innledning til innspillsrunden er det holdt åpne debattmøter i de største universitetsbyene Tromsø (28.–29.11), Oslo (28.11 og 30.11), Trondheim (29.11) og Bergen (7.12), der Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen har deltatt i debatter om åpen tilgang og implementering av Plan S.

Debatten om Plan S

Opprop

Forskere hos PRIO (The Peace Research Institute Oslo ) har tatt initiativet til et opprop som har samlet over 1000 underskrifter.

Opprop: Plan S må konsekvensutredes

Om Plan S

Plan S er et initiativ for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning innen 2020. Planen ble lansert i september 2018 av Science Europe, med støtte fra EU-kommisjonen og ERC. Norge representert ved Forskningsrådet er ett av 13 land som har sluttet seg til Plan S.

Kravet om full åpen publisering vil gjelde for prosjekter som får innvilget støtte av Forskningsrådet eller EU fra og med 1.1.2020. Målet er å sette et sterkere press på de store kommersielle forlagene i arbeidet med en omlegging av etablerte publiseringsordninger innen akademia.

Plan S om publisering i "compliant Open Access Journals or on compliant Open Access Platforms" inneholder 10 prinsipper:

 • Vil utforme robuste krav til kvalitetssikring.
 • Bidra til å etablere åpne publiseringskanaler hvis kanaler av høy kvalitet ikke finnes. Støtte til infrastruktur for åpen tilgang hvis nødvendig.
 • Publiseringskostnader dekkes av finansiørene eller institusjonene, ikke av enkeltforskere.
 • Publiseringsavgifter standardiseres og får et tak.
 • Bruk av CC BY-lisens eller tilsvarende.
 • Ønsker samordning mellom forskningsinstitusjonene, spesielt for å sikre transparens.
 • Kravene gjelder i første omgang tidsskriftsartikler, men vil omfatte bøker på sikt.
 • Åpne arkiver fortsatt viktige for langsiktig arkivfunksjon og mulighet for videre utvikling.
 • Hybrid publisering godtas ikke.
 • Finansiørene vil innføre sanksjoner dersom kravene ikke etterleves.

Så langt har 13 nasjoner sluttet seg til prinsippene: Finland, Frankrike, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Slovenia, Storbritannia, Slovenia, Sverige og Østerrike.

cOAlition S

De forskningsrådene som har gått inn for Plan S har dannet en egen koalisjon – «cOAlition S» – for å drive arbeidet videre.

cOAlition S er støttet av EU-kommisjonen, ERC og nasjonale forskningsråd fra 13 europeiske land. I tillegg har de private stiftelsene Bill & Melinda Gates Foundation fra USA og britiske Wellcome Trust sluttet seg til, samt det svenske Riksbankens Jubileumsfond.

Andre ressurser

 • Del denne siden: