Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Medbestemmelsesbarometeret

(04.12.19) Et prosjekt ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Forskerforbundet er et av fem forbund som står bak oppdraget.

Medbestemmelsesbarometeret har siden 2016 bidratt til å utdype vår kunnskap og forståelse av de mekanismene som fører til endringer i arbeidslivet, både tilsiktede og utilsiktede, spesielt når det gjelder medbestemmelse, medvirkning, partssamarbeid, deltakelse, styring og ledelse.

2019/2020: Kvalitativ studie med fokus på faglig skjønn

Mot slutten av 2019 gjennomføres det en kvalitativ studie med hovedfokus på faglig skjønn. Medlemmer i alle forbundene som står bak Medbestemmelsesbarometeret opplever at bruken av faglig skjønn reduseres. Dette gjelder i særlig stor grad medlemmer i Forskerforbundet.

De nye kontrollformene som tas i bruk på arbeidsplassene – som bruken av prestasjonsmål, måling av kompetanse og nye former for kontroll og styring – bidrar til en klar omfordeling av ansvar, oppgaver, myndighet, ressurser og informasjon. Samtidig ser vi at forskning i høyere grad styres gjennom EUs forskningsfinansiering, retningslinjer, og forventninger, spesielt gjennom programmer som Horizon 2020.

Medbestemmelsesbarometeret 2019

Rapport fra medbestemmelsesbarometeret 2019 ble lansert onsdag 10. april.

Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet har utført undersøkelsen på oppdrag fra Forskerforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Lederne, Legeforeningen og Politiets fellesforbund.

Frie yrker, lite medbestemmelse?

I oktober 2018 gjennomførte Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) en egen undersøkelse om arbeidsforhold, medbestemmelse og medvirkning blant Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde. Les mer her

Resultatene fra denne undersøkelsen ble publisert i februar 2019, og rapporten «Frie yrker, lite medbestemmelse?» (AFI FoU-resultat 02-19) kan lastes ned her.

Om Medbestemmelsesbarometeret

Medbestemmelsesbarometeret er en representativ spørreundersøkelse om partssamarbeid, medbestemmelse, medvirkning og bedriftsdemokrati i norsk arbeidsliv. Prosjektet tar sikte på å fange opp endringer i oppfatningene om arbeidet, arbeidsorganiseringen, organisasjon og ledelse, den norske samarbeidsmodellen og særlig medbestemmelse og medvirkning på arbeidsplassene.

Medbestemmelsesbarometeret ble for første gang lansert i november 2016. Barometeret kjøres årlig for å bygge opp tidsserier.

Gå til prosjektets nettside for å laste ned rapportene

  • Del denne siden: