Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Medbestemmelsesbarometeret

(10.04.19) Et prosjekt ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Forskerforbundet er et av fem forbund som står bak oppdraget.

Rapport fra medbestemmelsesbarometeret 2019 ble lansert onsdag 10. april.

Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet har utført undersøkelsen på oppdrag fra:

  • Forskerforbundet
  • Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)
  • Lederne
  • Legeforeningen
  • Politiets fellesforbund

Medbestemmelsesbarometeret er en representativ spørreundersøkelse om partssamarbeid, medbestemmelse, medvirkning og bedriftsdemokrati i norsk arbeidsliv. Prosjektet tar sikte på å fange opp endringer i oppfatningene om arbeidet, arbeidsorganiseringen, organisasjon og ledelse, den norske samarbeidsmodellen og særlig medbestemmelse og medvirkning på arbeidsplassene.

Medbestemmelsesbarometeret ble for første gang lansert i november 2016. Barometeret kjøres årlig for å bygge opp tidsserier.

Gå til prosjektets nettside for å laste ned rapportene

I oktober 2018 gjennomførte Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) en undersøkelse om arbeidsforhold, medbestemmelse og medvirkning blant Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde. Les mer her

Resultatene fra denne undersøkelsen ble publisert i februar 2019: Rapporten «Frie yrker, lite medbestemmelse?» (AFI FoU-resultat 02-19) kan lastes ned her.

  • Del denne siden: