Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Medbestemmelsesbarometeret

(06.02.19) Et prosjekt ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Forskerforbundet er et av seks forbund som står bak oppdraget.

Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet (tidligere HiOA) har utført undersøkelsen på oppdrag fra:

  • Politiets fellesforbund
  • Den norske legeforening
  • SAFE
  • Forskerforbundet
  • Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)
  • Lederne.

Medbestemmelsesbarometeret er en representativ spørreundersøkelse om partssamarbeid, medbestemmelse, medvirkning og bedriftsdemokrati i norsk arbeidsliv. Prosjektet tar sikte på å fange opp endringer i oppfatningene om arbeidet, arbeidsorganiseringen, organisasjon og ledelse, den norske samarbeidsmodellen og særlig medbestemmelse og medvirkning på arbeidsplassene.

Medbestemmelsesbarometeret ble for første gang lansert i november 2016. Barometeret kjøres årlig for å bygge opp tidsserier.

Gå til prosjektets nettside for å laste ned rapportene

I oktober 2018 gjennomførte Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) en undersøkelse om arbeidsforhold, medbestemmelse og medvirkning blant Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde. Les mer her

Resultatene fra denne undersøkelsen ble publisert i februar 2019: Rapporten «Frie yrker, lite medbestemmelse?» (AFI FoU-resultat 02-19) kan lastes ned her.

  • Del denne siden: