Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Medbestemmelsesbarometeret

(09.11.20) Forskerforbundet er med i partnerskapet som står bak Medbestemmelsesbarometeret som annethvert år tar temperaturen på medbestemmelse og medvirkning i norsk arbeidsliv.

Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet har på vegne av Forskerforbundet også gjennomført medbestemmelsesbarometer for våre medlemmer i statlig sektor. Høsten 2020 er det våre medlemmer i øvrige sektorer som står for tur. I tillegg til spørsmål om arbeidsvilkår og medbestemmelse, er det i år tatt med spørsmål om arbeidssituasjonen etter korona. Vi håper så mange som mulig vil benytte anledningen til å svare på undersøkelsen, som har svarfrist 30. november 2020.

Faglig skjønn under press

Partnerskapet i Medbestemmelsesbarometeret har besluttet å gjøre kvalitative og kvantitative undersøkelser annethvert år. I 2019 gjorde vi den første kvalitative undersøkelsen om medbestemmelse, medvirkning og bruk av faglig skjønn i arbeidslivet. Denne undersøkelsen består av fire casestudier med deltakere fra medlemmer i Forskerforbundet, Lederne, Legeforeningen og Politiets Fellesforbund. Rapporten ble lansert 19. oktober 2020.

Medbestemmelsesbarometeret 2020

Rapport fra medbestemmelsesbarometeret 2020 ble lansert onsdag 12. august 2020.

Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet har utført undersøkelsen på oppdrag fra Forskerforbundet, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Lederne, Legeforeningen, Norsk tjenestemannslag (NTL) og Politiets Fellesforbund.

Medbestemmelsesbarometeret 2019

Rapport fra medbestemmelsesbarometeret 2019 ble lansert onsdag 10. april. 2019.

Frie yrker, lite medbestemmelse? Medlemsundersøkelse for Forskerforbundet

I oktober 2018 gjennomførte Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) en egen undersøkelse om arbeidsforhold, medbestemmelse og medvirkning blant Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde. Resultatene fra denne undersøkelsen ble publisert i februar 2019.

Medbestemmelsesbarometeret 2017

Første rapport fra medbestemmelsesbarometeret 2017 ble lansert 4. desember 2017.

Om Medbestemmelsesbarometeret

Medbestemmelsesbarometeret er en representativ spørreundersøkelse om partssamarbeid, medbestemmelse, medvirkning og bedriftsdemokrati i norsk arbeidsliv. Prosjektet tar sikte på å fange opp endringer i oppfatningene om arbeidet, arbeidsorganiseringen, organisasjon og ledelse, den norske samarbeidsmodellen og særlig medbestemmelse og medvirkning på arbeidsplassene.

Medbestemmelsesbarometeret har siden 2016 bidratt til å utdype vår kunnskap og forståelse av de mekanismene som fører til endringer i arbeidslivet, både tilsiktede og utilsiktede, spesielt når det gjelder medbestemmelse, medvirkning, partssamarbeid, deltakelse, styring og ledelse.

Gå til prosjektets nettside

  • Del denne siden: