Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundet kritisk til innføring av ny formidlingskomponent

(11.12.06) Forskerforbundet har uttalt seg om rapporten "Sammen om kunnskap II – Operasjonalisering av indikatorer for formidling" fra Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Forbundet er kritisk til innføring av en formidlingskomponent, og frykter at den vil gå på bekostning av basiskomponenten i finansieringssystemet for universiteter og høyskoler.

Forskerforbundet har i tidligere kommentarer til innføringen av en formidlingskomponent, understreket viktigheten av at finansieringsmodellen for universiteter og høyskoler ivaretar og honorerer formidling og populærvitenskapelig arbeid som er en vesentlig del av institusjonenes samfunnsoppdrag. Forbundet advarte imidlertid samtidig mot å la innføringen av nye budsjettkomponenter gå på bekostning av basisbevilgningen, som må opprettholdes på minst 60% for å sikre langsiktighet og stabilitet for institusjonene.

Statsbudsjettet for de siste par årene har vist at denne advarselen var på sin plass. Størrelsen av basiskomponenten er gradvis blitt redusert, og Forskerforbundet synes det er svært bekymringsfullt at enkelte av landets fremste akademiske institusjoner får en basisfinansiering på under 50 %. Forbundet vil gå mot alle forslag som kan svekke basiskomponenten ytterligere. Dette gjelder også innføring av en formidlingskomponent dersom denne innføres på bekostning av basiskomponenten.

Ved innføringen av det nye finansieringssystemet i 2002-2003 ble det varslet en gjennomgang av omleggingen til et mer resultatbasert system. Forskerforbundet ber departementet vurdere en slik gjennomgang før formidlingskomponenten eventuelt blir introdusert.

Les høringsuttalelsen