Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Forskerforbundets spørsmål til partiene

Forskerforbundet har utformet syv spørsmål til de politiske partiene i forbindelse med årets stortingsvalg. Spørsmålene berører sentrale områder for Forskerforbundets medlemmer.

24.06.2013

Til de politiske partiene

I forkant av stortingsvalget ønsker Forskerforbundet å få satt innsatsen i forskning og høyere utdanning sterkere på den politiske dagsorden. Forskerforbundet har derfor utformet syv spørsmål til de politiske partiene i forbindelse med årets stortingsvalg. Spørsmålene berører sentrale områder for Forskerforbundets medlemmer.

Forskerforbundet er som interesseorganisasjon partipolitisk uavhengig og kan ikke gi sine medlemmer råd i forbindelse med politiske valg. Vi ønsker imidlertid å formidle de synspunkter og svar vi får fra partiene og deres kandidater på våre nettsider slik at våre medlemmer selv kan gjøre seg opp en mening om ulike partiers og politikeres standpunkter til høyere utdanning og forskning. Hvordan partiene svarer vil derfor kunne være viktig for medlemmenes stemmegivning.

Vi håper at partiene tar seg tid til å svare på spørsmålene innen fredag 9. august.

Spørsmål til partiene:

  1. Bør Norge ta mål av seg til å trappe opp forskningsinnsatsen på nivå med de andre nordiske landene?
  2. Hvordan vil dere sikre større samordning av forskningsinnsatsen i Norge?
  3. Instituttsektoren står for 1/5 av forskningsinnsatsen i Norge. Hvordan vil dere sikre akademisk frihet for de som jobber i instituttsektoren?
  4. Startlønnen for lektorer i skoleverket er fra 50 000 til 70 000 kroner høyere enn startlønnen til høyskole- og universitetslektorer som skal utdanne lærerne. Hvordan vil dere sikre konkurransedyktig lønn for ansatte i akademia?
  5. En undersøkelse fra AFI i 2012 viser at norske forskere jobber 48 timer i uken, og at forskningsplikten ofte må tas utenfor normal arbeidstid. Hva vil dere gjøre for å endre på dette?
  6. Bruken av midlertidig tilsetting i akademia er langt høyere enn i arbeidslivet for øvrig. 14,8% i saksbehandler-/utrederstillinger og 18,8% i undervisnings- og forskerstillinger mot 8,4% ellers i arbeidslivet. Og da er åremålsstillinger holdt utenfor. Hvordan vil dere redusere midlertidigheten i akademia?
  7. I 2012 manglet det fullfinansiering for 28% av de produserte studiepoengene. Samtidig avgjør studentenes studievalg i stor grad dimensjoneringen av studieplassene i høyere utdanning. Bør det være slik i fremtiden?
  • Del denne siden: