Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Stortingsmelding om humaniora

(16.06.17) Stortingsmeldingen «Humaniora i Norge» ble lagt frem 31. mars 2017. Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge.

Stortingets behandling

Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité avga sin innstilling tirsdag 6. juni. Saksordfører var Kristin Vinje (H). Debatt og vedtak i Stortinget foregikk 13. juni 2017.

Komiteen holdt åpen høring om meldingen torsdag 4. mai, og Forskerforbundet deltok på høringen.

Stortingsmeldingen om humaniora

Våre reaksjoner på meldingen

Symposium

Onsdag 22. mars 2017 kl. 13 inviterte regjeringen til symposium der kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte de viktigste tiltakene i meldingen til Stortinget om humaniora.

Deretter ble det arrangert et symposium der første bolk handlet om hvordan humanistisk kunnskap kan bidra i arbeidet for forsoning etter konflikter og overgrep. Andre bolk dreide seg om hvordan humanistisk kunnskap kan brukes for å forstå de menneskelige sidene ved teknologiskifter.

Om arbeidet med meldingen

I meldingen ønsker regjeringen å rette søkelyset mot kvaliteten ved å belyse humanioras

  • faginterne relevans
  • samfunnsrelevans
  • arbeidslivsrelevans
  • bidrag til skole og lærerutdanning.

Humaniorameldingen vil ta for seg de humanistiske fagenes organisering og kvalitet ved universiteter og høyskoler, samfunnsbehov og relevans for arbeidslivet, samt humanioras plass i skolen. Meldingen blir Norges første stortingsmelding om humanistisk forskning og utdanning.

Kronikk av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Aftenposten (24.10.16): De humanistiske fagene kan spille en avgjørende rolle i arbeidet med å løse store samfunnsutfordringer

Kunnskapsdepartementet ønsket i arbeidet med meldingen å få utredet en rekke forhold som berører humanistisk utdanning og forskning.

NIFU har i samarbeid med Senter for profesjonsstudier (SPS) sett på hvordan ulike grupper av humanister klarer seg på arbeidsmarkedet,.

Innspill til departementets arbeid

Fristen for å levere innspill til meldingen var 20. mai 2016.

Forskerforbundets arbeid med meldingen

Hovedstyret oppnevnte et ekspertutvalg som har gitt innspill til styrets arbeid med stortingsmeldingen om humaniora. I ekspertutvalget sitter disse representantene:

  • Vidar Enebakk, De nasjonale forskningsetiske komiteer
  • Ingvild Sælid Gilhus, Universitetet i Bergen
  • Steinar Sæther, Universitetet i Oslo
  • Tor Weidling, Riksarkivet.

Ekspertutvalget leverte sitt skriftlige innspill til Hovedstyret i mai 2016. Dette ble med små justeringer vedtatt av Hovedstyret 12. mai, og oversendt Kunnskapsdepartementet 18. mai 2016.

 

  • Del denne siden: