Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Viktige tiltak for redusert bruk av midlertidig tilsetting

(03.11.10) Rapporten "Bruk av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren" ble lagt fram i går.
– Forskerforbundet er veldig glad for denne rapporten, sier leder Bjarne Hodne i en kommentar.

– Forskerforbundet har vært en drivkraft for å få dette på dagsorden og her har vi endelig fått presentert en rekke tiltak som kan redusere bruken av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren. Dette til beste for de arbeidstakerne det angår, men også for institusjonene selv. Vi ser fram til at tiltakene iverksettes så fort som mulig, sier Hodne.

– Rapporten understreker at ekstern finansiering ikke i seg selv er god nok grunn til å tilsette midlertidig. Dette må få konsekvenser for tilsettinger ikke bare i UH-sektoren, men også for kunnskapsarbeidere i andre sektorer. Vi ser også en utstrakt bruk av midlertidighet og korte kontrakter blant annet for medisinske forskere ved helseforetakene og feltarkeologer som utfører lovpålagte utgravninger ved museer og fylkeskommuner. 

– Vi forutsetter at denne rapporten markerer starten på et omfattende oppryddingsarbeid hvor offentlige virksomheter skjerper seg og tilbyr sin svært kompetente arbeidskraft ryddige forhold og fast jobb, sier Hodne.