Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Skal redusere andelen midlertidig tilsatte

(02.11.11) – Styrene ved universiteter og høyskoler har ansvar for å redusere andelen midlertidig tilsatte ved institusjonene. Jeg forventer økt oppmerksomhet fra styrenes side og ser fram til å se en redusert midlertidighet i sektoren med det første, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.

En arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet gjennomførte i 2010 en kartlegging som viste at det var langt flere midlertidig tilsatte i universitets- og høgskolesektoren enn i andre samfunnssektorer. Arbeidsgruppen foreslo tiltak for å bidra til å redusere midlertidigheten.

I høringsuttalelsene fikk målet om å redusere antall midlertidig tilsatte bred tilslutning både fra universiteter og høgskoler og fra andre høringsinstanser. Det var stor enighet om forslagene til tiltak som institusjonene selv og Kunnskapsdepartementet kan iverksette, mens det var mer delte meninger, både blant tjenestemannsorganisasjonene og ved institusjonene, om enkelte forslag til lovendringer som arbeidsgruppen foreslo.

– Den klare støtten fra institusjonene gjør at jeg i denne omgang vil satse på frivillighetslinjen. Det vil derfor ikke bli gjennomført endringer i tjenestemannslovgivningens bestemmelser nå. Departementet vil imidlertid følge institusjonenes arbeid og resultater på dette området tett i etatsstyringen. Uten klare forbedringer vil departementet måtte vurdere andre tiltak på sikt, sier statsråd Tora Aasland i en uttalelse på Kunnskapsdepartementets nettsted.

Samleside: Arbeidsgruppe for redusert midlertidighet (Rindal-utvalget)

Høringsuttalelsene til arbeidsgruppens rapport