Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Rapport om bruk av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren

(02.11.10) Statsråd Tora Aasland har fått overlevert rapport fra arbeidsgruppen som har utredet tiltak for å redusere andelen midlertidig tilsatte i universitets- og høyskolesektoren.
– Flere av tiltakene arbeidsgruppen foreslår er noe institusjonene og departementet kan gå i gang med straks, sier hun.

Regjeringens mål er at andelen midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren skal ned. Hensyn til arbeidstakerinteresser så vel som betydningen av å fremstå som attraktive arbeidsplasser tilsier at sektoren i større grad må tilby faste tilsettingsforhold.

Universiteter og høyskoler ligger dobbelt så høyt som landsgjennom-snittet når det gjelder midlertidig tilsetting, også når utdanningsstillinger m.m. ikke er medregnet. Den utstrakte bruken av tidsavgrensede kontrakter er for en stor del knyttet til eksternt finansierte prosjekter, men også undervisningsstillingene gjør store utslag på det totale omfanget. Innenfor disse to feltene mener arbeidsgruppen at det må være mulig å redusere andelen midlertidige tilsettingsforhold betraktelig.

Arbeidsgruppen har vært ledet av NOVAs direktør Magnus Rindal, og avdelingssjef Bjørn T. Berg i Forskerforbundet har representert Unio.

Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Last ned arbeidsgruppens rapport (pdf)

Les mer om arbeidsgruppen