Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Arbeidsgruppe skal se på midlertidige ansettelser i UH-sektoren

(07.05.10) Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å redusere bruken av midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler.
– Målet er at bruk av midlertidige stillinger skal ned, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i en pressemelding.

Arbeidsgruppen skal:

  • Kartlegge tallgrunnlaget for denne type ansettelser, herunder forskjeller mellom ulike stillingsgrupper og institusjonstyper 
  • Se på om ulike lovhjemler for midlertidige ansettelser ved de statlige institusjonene slår ulikt ut for ulike stillinger 
  • Foreslå og vurdere effekten av tiltak som kan settes inn for å motvirke så mange midlertidige ansettelser

Arbeidsgruppen skal ledes av direktør Magnus Rindal ved forskningsinstituttet NOVA. Øvrige medlemmer i gruppen er representanter fra universiteter- og høyskoler, samt fra de fire hovedsammenslutningene for tjenestemenn i staten.

– Dette er et viktig arbeid for at forskningssektoren skal kunne rekruttere og være attraktiv karrierevei for de beste hoden, sier Tora Aasland Hun understreker at det først og fremst er institusjonene selv, som arbeidsgivere, som må ta hovedansvaret for å lykkes med dette arbeidet. Departementet vil i første fase være en tilrettelegger og pådriver.

Det skal også nedsettes en referansegruppe som arbeidsgruppen vil kunne konferere med i sitt arbeid. Denne skal ledes av rektor Torbjørn Digernes, NTNU og ellers ha bred deltakelse fra sektoren og tjenestemannsorganisasjonene. Arbeidsgruppen skal levere sine anbefalinger 1. november 2010.

Medlemmer av arbeidsgruppen:

Magnus Rindal, direktør, NOVA, leder

Bjørn T. Berg, avdelingssjef, Forskerforbundet/Unio
Katrine Olsson, rådgiver, Tekna/Akademikerne
Torill Nustad, hovedtillitsvalgt ved UIT/ LO-Stat
Odd Arne Paulsen, personal- og organisasjonsdirektør, Universitetet i Tromsø
Kristin Ravnanger, dekan, Høgskolen i Bergen
Trine Syvertsen, dekan, Universitetet i Oslo
Sverre Tverberg, personalsjef, Høgskulen i Volda
Ole Martin Nodenes, tillitsvalgt ved Universitetet i Oslo/YS-Stat

Mandat for arbeidsgruppen (pdf)