Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

– Flere må få fast jobb

(24.03.10) – Bruken av midlertidige ansettelser innenfor universiteter og høyskoler skal ned. Det sier statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland.

– Det skal nå foretas en kartlegging av antallet midlertidig ansatte, forskjellen mellom grupper og institusjoner, og jeg vil ha forslag til tiltak. Men til syvende og sist er det institusjonene selv som må skjære gjennom, sier Aasland i en pressemelding.

– Målet er at bruk av midlertidige stillinger skal ned på nivå med sammenlignbare kunnskapsyrker. Min rolle er å tilrettelegge for et bedre system. Jeg nedsetter derfor nå en partsammensatt gruppe – ”Tall og tiltak” – med representanter fra de fire hovedorganisasjonene, fra ledelsen ved høyskoler og universiteter og av eksterne.
Gruppen skal i løpet av seks måneder:

  • Bli enige om tallgrunnlaget
  • Kartlegge bedre forskjellen mellom ulike stillingsgrupper og institusjonstyper
  • Kartlegge bruk av lovhjemler
  • Vurdere effekter av tiltak

Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet