Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Rindalutvalget (2010)

Arbeidsgruppen som skulle foreslå tiltak for å redusere bruken av midlertidige ansettelser ved universiteter og høyskoler (Rindalutvalget) leverte sin innstilling til statsråd Tora Aasland 1. november 2010.

– Målet er at bruken av midlertidige stillinger skal ned, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i en pressemelding da arbeidsgruppen ble oppnevnt i mai 2010.

Arbeidsgruppen ble bedt om å:

  • Kartlegge tallgrunnlaget for denne type ansettelser, herunder forskjeller mellom ulike stillingsgrupper og institusjonstyper 
  • Se på om ulike lovhjemler for midlertidige ansettelser ved de statlige institusjonene slår ulikt ut for ulike stillinger 
  • Foreslå og vurdere effekten av tiltak som kan settes inn for å motvirke så mange midlertidige ansettelser

Arbeidsgruppen ble ledet av direktør Magnus Rindal ved NOVA. Øvrige medlemmer i gruppen var representanter fra universiteter og høyskoler, samt fra de fire hovedsammenslutningene for tjenestemenn i staten. Avdelingssjef Bjørn T. Berg i Forskerforbundet representerte Unio i arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen, som ble oppnevnt 7. mai, leverte sine anbefalinger i en rapport til Kunnskapsdepartementet 1. november 2010: Rapport om bruk av midlertidig tilsetting i universitets- og høyskolesektoren.

Forskerforbundet er veldig glad for denne rapporten, sier leder Bjarne Hodne i en kommentar. Les mer her >>

Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 2. november 2010 omhandlet midlertidig tilsetting og arbeidsgruppens rapport ble tatt opp i flere av innleggene på seminaret. Les mer her >>

I november 2010 ble rapporten sendt på høring fra Kunnskapsdepartementet, med høringsfrist 20. februar 2011. Forskerforbundets Hovedstyre behandlet rapporten på sitt møte 27. januar 2011. Les mer her >>

2. november 2011 konkluderte Tora Aasland med å satse på frivillighet for å få redusert midlertidigheten.
– Den klare støtten fra institusjonene gjør at jeg i denne omgang vil satse på frivillighetslinjen. Det vil derfor ikke bli gjennomført endringer i tjenestemannslovgivningens bestemmelser nå, uttalte Aasland til Kunnskapsdepartementets nettsted. Les mer her >>

Les også (bakgrunn):
Arbeidsgruppe skal se på midlertidige ansettelser i UH-sektoren (07.05.10)
Ønsker færre i midlertidige stillinger
(Kunnskapsdep. 07.05.10)
– Flere må få fast jobb (Kunnskapsdepartementet 24.03.10)
Forskerforbundet etterlyser tiltak fra regjeringen for å redusere midlertidigheten i akademia (pressemelding 24.03.10)
Forskerforbundets forslag til tiltak for redusert midlertidighet i akademia (24.03.10)
Dobling av antall midlertidig ansatte (30.03.09)