Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Produktivitetskommisjonen

(07.04.16) Produktivitetskommisjonen la frem sin andre og siste rapport torsdag 11. februar 2016.

Finansminister Siv Jensen mottok rapporten av kommisjonens leder Jørn Rattsø.

Produktivitetskommisjonens andre rapport: Omstilling er nødvendig (11.02.16)
Forskerforbundets kommentar: Det må forskes mer (11.02.16)

Finansdepartementet sendte rapporten på høring med svarfrist 05.04.16.
Les Forskerforbundets høringsuttalelse (05.04.16)

Bakgrunn

Produktivitetskommisjonen ble satt ned av regjeringen 7. februar 2014 for å kartlegge og analysere årsaker til den svakere produktivitetsutviklingen siden 2005. Kommisjonen skal fremme forslag som kan styrke produktiviteten og vekstevnen i norsk økonomi. Kommisjonen ser også på produktiviteten i universitets- og høyskolesektoren. Første rapport ble levert i februar 2015.

Pressemelding: Oppnevning av Produktivitetskommisjonen (07.02.14)

Kommisjonens arbeid

16. desember 2014 arrangerte Produktivitetskommisjonen et frokostseminar om produktiviteten i høyere utdanning. Les program for seminaret

Kunnskapsdepartementet (KD) ga i august 2014 Frischsenteret i oppdrag å utarbeide en analyse av produktiviteten i universitets- og høgskolesektoren (UH). Rapporten ble presentert på Produktivitetskommisjonens frokostseminar.

Rapport: Produktivitetsanalyse av universitets- og høyskolesektoren 2004-2013 (pdf)

Første rapport fra kommisjonen

Tirsdag 10. februar 2015 overleverte kommisjonens leder Jørn Rattsø produktivitetskommisjonens første rapport, Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd, til finansminister Siv Jensen.

Forskerforbundets kommentar: Økt produktivitet – ett av flere mål (18.02.15)

Finansdepartementet sendte den første rapporten på høring med svarfrist 02.06.15.
Les Forskerforbundets høringsuttalelse (29.05.15)

I sin første rapport pekte Produktivitetskommisjonen på tre hovedområder de ønsket å se nærmere på i sitt videre arbeid:

  1. Teknologi, utvikling og innovasjon – en kunnskapsbasert økonomi
  2. Bedre bruk av arbeidskraftressursene
  3. Tiltak for økt produktivitet i offentlig sektor

Finansdepartementet: Videre arbeid i produktivitetskommisjonen (25.11.15)

 

Les mer om kommisjonens arbeid på www.produktivitetskommisjonen.no.

  • Del denne siden: