Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Organiseringsprosjektet

(01.12.17) Fra 2018 omorganiserte regjeringen de sentraladministrative virksomhetene i kunnskapssektoren.

Bakgrunnen for omorganiseringen er ønsket om en bedre arbeidsdeling og mer samordning.

Omorganiseringen skjedde blant annet på bakgrunn av rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra, som Svein Gjedrem og Sven Ole Fagernæs overleverte departementet i 2016.

Prosjektet skulle vurdere organiseringen av forvaltningsoppgaver, fellestjenester og felles ressurser i kunnskapssektoren, herunder forvaltningsorganene under Kunnskapsdepartementet og forvaltningsoppgaver i departementet.

Bakgrunn

I april 2015 satte Kunnskapsdepartementet ned en ekspertgruppe som fikk i oppdrag å vurdere organiseringen av de sentraladministrative oppgavene til Kunnskapsdepartementet og departementets underliggende organer.

Ekspertgruppen ble bedt om å vurdere arbeidsdelingen mellom departementet og underliggende virksomheter og organiseringen av de sentraladministrative oppgavene utenfor departementet. På bakgrunn av vurderingene skulle gruppen gi anbefalinger om framtidig organisering.

Ekspertgruppen, ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem, overleverte sine anbefalinger til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 6. januar 2016.

I høringsrunden gikk Forskerforbundet mot forslaget om å opprette et nytt direktorat under Kunnskapsdepartementet. Forslaget er for dårlig utredet og baserer seg kun på en overflatisk oversikt over hvilke enheter og oppgaver som finnes i sektoren, skrev vi i høringsuttalelsen. Forskerforbundet gikk også mot forslaget om at styringsdialogen med universitetene og høyskolene tas ut av UH-avdelingen i Kunnskapsdepartementet for å legges til en underordnet etat.

  • Del denne siden: