Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Lovforslag om akademisk frihet

(01.06.07) Regjeringen foreslår å endre universitets- og høyskoleloven § 1–5, som i dag hjemler universitetene og høyskolenes institusjonelle autonomi, slik at den også hjemler den individuelle akademiske frihet. Det går fram av Ot.prp. nr. 67 (2006-2007) som ble godkjent i statsråd i dag.

– En lovfesting av den individuelle akademiske frihet vil styrke og klargjøre gjeldende praksis ved våre vitenskaplige institusjoner, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Forslaget er i tråd med anbefalingene fra Underdal-utvalget, som høsten 2006 la fram NOU 2006:19 Akademisk frihet. Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov. Forskerforbundet støttet forslaget fra Underdal-utvalget i sin høringsuttalelse.

Lovforslaget vil bli behandlet av Stortinget til høsten.

Les mer:
Ot.prp. nr. 67 (2006-2007)
Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet
NOU 2006:19 Akademisk frihet
Forskerforbundets høringsuttalelse til NOU 2006:19